آگوست امی و جسیکا کمون از هال لودون


TFE می خواهد در ماه آگوست به اعضای ما ، مادر و دختر هر دو ایمی و جسیکا کمون از One Loudoun تبریک بگوید! امی تا سال 2019 عضو TFE بود اما تا سقوط کووید به طور منظم در آن شرکت نمی کرد. امی در واقع گفت که TFE مکان امنی را برای آمدن در هنگام فاجعه فراهم کرده است. او احساس می کند می تواند استرس را کاهش دهد ، زمان بیشتری را با دخترش بگذراند و از خانه خارج شود!

نقل قول

دیدگاهتان را بنویسید