کاهش وزن فعلی با کویت – بهاره هندیجانی


کاهش وزن فعلی با کویتوس

افراد دارای اضافه وزن برای کاهش وزن از روش های مختلفی استفاده کردند. یکی از روشهایی که آنها می توانند در این زمینه مطالعه کنند روشهای کاهش وزن موضعی است. کاویتاسیون یکی از روشهای کنونی کاهش وزن است. این روش برای همه افراد مفید است ، از کسانی که چاق هستند ، از کسانی که ممکن است در نگاه اول چاق به نظر نرسند ، اما در برخی از قسمت های بدن از جمله شکم چربی دارند.

این روش نیازی به بستری شدن ، بیهوشی ، دوره بهبودی و غیره ندارد. بنابراین روشی غیر تهاجمی و بدون درد است که به زیبایی بدن کمک می کند. امواج مافوق صوت در دستگاه انعقاد استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید