داوطلبان باید در مرحله میانی دستیار دیرهنگام تا درجه استادیار یا معادل مدرک غیر دانشگاهی باشند. آنها باید سابقه ای مستقل از انتشارات مستقل داشته باشند ، کمک های مالی تأیید شده مورد بررسی (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست. داوطلبان نباید از 15 سال جایزه در بالاترین سطح تجاوز کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.