تاثیر تغییرات آب و هوا بر روی Data Explorer


اطلاعات مربوط به CO را بررسی کنید2 و Greehouse Gas Smoke

دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای – محرک های اصلی تغییرات آب و هوایی هستند.

می توانید نحوه مقایسه میزان انتشار CO2 و گازهای گلخانه ای ما در سراسر جهان را مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید