Extra Extra: ضایعات مزاحم ناشی از بازگشت خریدهای آنلایناز آنجا که AT&T اساساً یک خروجی اطلاعاتی OAN محافظه کارانه ایجاد کرده است ، پیوندهای پایان روز امروز را بررسی کنید: Spinoff WandaVision ، مقاومت های Dave Chappelle ، کاورهای Power Cat ، capybara حیوان خانگی می گیرد و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید