68 میلیارد بدهی دولت قبل در سال جاری


گروه اقتصادی رجا نیوز: وزارت دارایی کل کشور از تسویه 68 میلیارد تومانی برای پرداخت اصل و سود اوراق سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: در جریان حراج و خرید اوراق، 3628 میلیارد تن اوراق در سال جاری فروخته شد. هفته سیزدهم این عرضه در 26 آگوست سال جاری به پایان می رسد.

وزارت اقتصاد و دارایی گفت که در اجرای اقدامات مالی به اقتصاد ملی. برای کاهش تاثیر تورم خزانه داری کل کشور در سال جاری اوراق بهادار دولتی را با روش های مختلف منتشر و تهیه می کند، از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و نگهداری سیزده هفته ای، تامین اوراق بین بانکی، موسسات وام دهی غیربانکی و موسسات مالی فعال در خزانه.بازار سرمایه (مانند صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین مالی) و مراحل پذیره نویسی بدهی انجام شد. از طریق سامانه کارگزاری و قیمت‌گذاری بانک مرکزی شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران.

با تصمیم گیری برای یافتن مناسب ترین تامین مالی، هفته سیزدهم عرضه اوراق انجام شد. پس از دریافت سفارش خرید اوراق از این دسته از متقاضیان در سامانه بازار بین بانکی شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاری بانک مرکزی به ارزش 3628 میلیارد تومان به صورت نقدی به فروش رسید.

بر اساس این گزارش، تا اوایل سال 1401، 30 هزار و 207 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی (تقریباً 38 درصد از طریق بازار پول و 62 درصد از طریق بازار سرمایه) تأمین مالی شده است.

علاوه بر آن تعداد 35 میلیارد بایگانی اسلامی نیز منتشر شده است که به تدریج توسط مدیریت به گیرندگان تحویل داده می شود. از جمله اسناد وزارت دارایی اسلامی عملکرد کل مشکل (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا آن تاریخ معادل 65.207 میلیارد تن.

در مقابل مبلغ تضمین شده با انتشار اوراق نقدی در سال 1401 بالغ بر 30 هزار و 207 میلیارد تن در سال 1401، 67 هزار و 970 میلیارد برای پرداخت اصل و سود اوراق توسط خزانه داری کشور پرداخت می شود. در سال جاری بر اساس تمام نقدینگی که دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی جذب می کند.