30 سرباز اوکراینی روز شنبه کشته شدند


روز شنبه وزارت حفاظت روسیه معرفی شد کدام ممکن است نیروهای روسی همراه خود تأثیر می گذارد به گردان ایدر 30 سرباز اوکراینی را کشته اند.

روز شنبه، وزارت حفاظت روسیه معرفی شد کدام ممکن است نیروهای مسلح روسیه به گردان نظامی اوکراین تأثیر می گذارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 سرباز روسی را کشته اند.

بر ایده این گزارش، روز شنبه نیروی اثیری روسیه 59 عملکرد را در داخل زیرساخت های نیروی دریایی اوکراین منهدم کرد.

ژنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی این وزارتخانه در داخل عالی نشست خبری روز به روز ذکر شد کدام ممکن است عالی مقام امنیتی اوکراین تسلیم نیروهای روسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل عملیات {برنامه ریزی} شده گردان های آزوف علیه سایر تصویر های دیپلماتیک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب خبر داد.

به مشاوره کوناشنکوف، نیروهای دونتسک عالی گروهان به همین دلیل تیپ 53 نظامی اوکراین را منهدم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کلان شهر تارامچوک را به کف دست گرفتند.

نظامی اوکراین روز شنبه در داخل بیانیه مطبوعاتی ای معرفی شد کدام ممکن است به همین دلیل تحریک کردن تهاجم روسیه به مدیریت روسیه در داخل 24 فوریه، 14400 سرباز روس کشته شدند. بر این ایده 14400 سرباز روس در داخل {حمله} به اوکراین کشته شدند. 95 {هواپیما}، 115 هلیکوپتر، 466 تانک، 1470 خودروی زرهی، 213 توپ، 72 موشک انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 44 سامانه پدافند اثیری متعلق به روس هاست! نظامی اوکراین خواهد شد معرفی شد کدام ممکن است نیروهای روسیه 914 {خودرو}، سه قایق تندرو، 60 خودروی بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید 17 پهپاد را به همین دلیل کف دست اطلاعات اند.