202 نفر در داخل تصادفات نوروزی کشته شدند


تا این مرحله به همین دلیل 154 تصادف نتیجه در فوت 202 نفر به همین دلیل هموطنانمان.

به گزارش رجانیوس به نقل به همین دلیل میزان، پلیس راهور برای نوروز 1401 حساب کردن بهبود مقدار {سفرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان بین بزرگراه ای را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا قالب ویژه نوروزی همراه خود حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار بیش به همین دلیل 70 هزار نیروی انتظامی تحریک کردن شده است. {سربازان} در داخل بزرگراه ها گزارش ها تفصیلی وضعیت امور جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافیکی ملت فراهم کردن می تواند.

یکپارچه بارش در داخل شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب ملت/ به مقیاس عقب دمای هوا در داخل استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب

گدرزی همانطور که صحبت می کنیم در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار میزان ذکر شد: آسمان است همانطور که صحبت می کنیم در داخل غرب ملت، انواع های جنوبی البرز، غرب استان اصفهان، شمال استان خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های {حاشیه} دریای خزر {طلوع} می تدریجی. مرطوب باش.”

وی افزود: در داخل {مناطق} سردسیر این {مناطق} شاهد بارش برف خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا علاوه بر این {مناطق} مذکور، آسمان است فرمان های واقع در داخل وسط، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق ملت مرطوب خواهد بود، احتمالا.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس هواشناسی ذکر شد: شهروندانی کدام ممکن است آرزو به بازدید به استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ملت را دارند لباس مجلسی خوب و دنج به در کنار داشته باشند چراکه حساب کردن {داریم} {در این} {مناطق} هوای سردی داشته باشیم.

وی افزود: آسمان است تهران به همین دلیل امشب مرطوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا شاهد بارش از حداکثر باران خواهیم بود.

فینال گزارش ها به همین دلیل سفره نوروزی; 202 نفر در داخل تصادفات در داخل ملت کشته شدند

سرهنگ احمد الشیرانی ذکر شد: در داخل بزرگراه چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هراز موارد با کیفیت حرفه ای نسبت به سایر بزرگراه های ملت تا حد زیادی به توجه می خورد.

وی افزود: شهروندانی کدام ممکن است آرزو به بازدید به استان های شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال غرب ملت را دارند حتما از کیت زمستانی به در کنار داشته باشند.

رئیس وسط مدیریت بازدید کنندگان پلیس راهور ناگا تصریح کرد: تا این مرحله نسبت به داده های آماری 12 ماه قبلی 23 شانس بهبود تردد بزرگراه ای در داخل ملت در نظر گرفته شده است کدام ممکن است این رقم در داخل برخی بزرگراه های پرتردد به 80 شانس رسیده است.

وی افزود: تا این مرحله به همین دلیل 154 تصادف نتیجه در فوت 202 نفر به همین دلیل ساکنان، 174 تصادف بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 تصادف رانندگی در داخل {شهرها} نتیجه در فوت شده است.