20 پیام فلسفی زیبا برای استوری ها، پروفایل ها و کپشن های اینستاگرامپیام های فلسفی زیبا برای استوری ها، پروفایل ها و کپشن های اینستاگرام.
پیام های فلسفی زیبا برای استوری ها، پروفایل ها و کپشن های اینستاگرام.

گزیده ای از زیباترین، ناب ترین و کوتاه ترین جمله فلسفی. در باره زندگی برای استوری ها، پروفایل ها و کپشن های اینستاگرام

***

حقیقت این است که همه شما را آزار خواهند داد.
فقط باید کسی را پیدا کرد که شایسته رنج باشد.

******

زمانی که نمی توانید راه حلی برای مشکل پیدا کنید
احتمالاً مشکلی نیست که باید برطرف شود.
اما این یک واقعیت است که باید پذیرفت.

******

تو در زندگی موفق می شوی
که جرات پرسیدن را دارید
“اپرا وینفری”

******

وقتی چشم می بیند
معجزه را در چیزهای کوچک القا می کنید.
شما در را برای تغییر کل زندگی خود باز می کنید.

******

هر وقت خواستی بدون دردسر زندگی کنی.
به خود یادآوری کنید که:
بلوط با باد مخالف تقویت می شود. و الماس تحت فشار ایجاد می شود.

******

چه در زندگی مهم این است که به چه چیزی اهمیت می دهید و از تلاش برای توجه کردن به آن دست نمی کشید!

******

نقاشی های فلسفی برای پروفایل
نقل قول های فلسفی الدر برای پست های اینستاگرام و بیوگرافی.

با یک شمع هزار شمع روشن می شود.
بدون کاهش طول عمر
شادی هرگز با تفرقه کم نمی شود.
“بودا”

******

بزرگترین اشتباه زندگی
همیشه ترس از اشتباه کردن است

******

بهترین سال زندگی شما همان سال است
در آن تصمیم می گیرید که مشکل شما با شماست.
دیگر آنها را به خاطر موقعیت ها و مسائل دیگر سرزنش نمی کنید.
متوجه می شوید که می توانید سرنوشت خود را کنترل کنید.

******

زندگی را یک قدم بردارید و چشم به آینده داشته باشید.
از نگاه کردن به گذشته دست بردار و حسرت گذشته را نخور.
گذشته گذشته است زیرا ناپایدار است.

******

یکی از بهترین توصیه هایی که تا به حال دریافت کردم از مربی سوارکاری بود.
گفت آهسته برو تند برو. من فکر می کنم این همه چیز در زندگی است.
ما طوری زندگی می کنیم که هر روز وقت کافی نداریم.
اما اگر همه چیز را با آرامش و با دقت انجام دهیم
ما این کار را سریعتر و با استرس کمتر انجام خواهیم داد.

******

شکست واقعی در زندگی زمانی است که آن را کشف کنید.
وقتی تسلیم شدی، چقدر خواهد شد موفقیت شما نزدیک هستید

******

زندگی با توجه به شجاعت خودش رشد می کند یا کوچک می شود.

******

زندگی این نیست که خودت را پیدا کنی. زندگی ساختن خودت است

******

زندگی آنقدر عمیق است که کلمات قابل لمس نیستند.
پس اصلا سعی نکنید توضیح بدید. بر این اساس زندگی کنید

******

زندگی مشکلی نیست که باید حل شود.
اما این واقعیتی است که باید تجربه کرد.

******

زندگی برای داشتن یک دست خوب نیست
زندگی یعنی خوب بازی کردن با دست های بد.

******

زندگی مثل یک سکه است
شما می توانید آنچه را که می خواهید خرج کنید.
اما فقط یک بار قابل استفاده است

******

در سه کلمه همه چیزهایی را که در مورد زندگی آموخته ام خلاصه می کنم: زندگی باید ادامه داشته باشد.

******

مراقب باشید چرا و چه زمانی کسی می خواهد با شما صحبت کند!

******

دوست دارم برای یک بار هم که شده مشکل شما را بدانم.
گفتگوی بعدی باید در مورد حل مشکلات باشد!

******

اگر زندگی معنا داشته باشد من باید زندگی خودم را بکنم