20 پیام عالی برای داستان عکس من [کوتاه و جذاب]


متن خوبی برای داستان عکس من
پیام های متکبرانه و متکبرانه برای داستان عکس من

بهترین و زیباترین پیام های الهام بخش برای داستان عکس خودم. اینستاگرام و واتساپ همراه با جمله انگلیسی آماده ترجمه فارسی!

***

من از چیزهای ساده خوشحالم. خدایا شکرت به خاطر نعمت هایی که به من دادی.

******

گاهی اوقات دور شدن از روتین روزانه چیزی است که بیش از همه به آن نیاز دارید!

******

ممکن است همیشه قوی نباشید. اما شما همیشه می توانید شجاع باشید!

******

آنها خوشبختی را پیدا نمی کنند ساختند!

******

به کسانی که در زندگی تو آنها سخت کار می کنند، بسیار مراقب باشید!

******

زندگی کن، با صدای بلند بخند، تا ابد عشق بورز.
زنده بخند با صدای بلند عشق برای همیشه

******

هیچ وقت آرزوی موفقیت نداشتم من برای آن کار می کنم
من هرگز برای موفقیت من نخواستم، سعی کردم!

******

سعی کن قدر داشته هایت را بدانی قبل از اینکه زمان مجبورت کند قدر آنچه را که داری بدانی!

******

اجازه نده روزهای بد به تو ضربه بزنند تا زمانی که فکر کنی از زندگیت دست کشیده ای!

******

مهربان با دل!

******

زندگی من
زندگی خودشان را دارند سبک خاص خود را دارند

******

دیروز باهوش بودم من می خواهم دنیا را تغییر بدهم
امروز باهوشم و دارم توسط خودم من آن را تغییر می دهم!

******

با تمام وجودم عاشق خودم شدم
من خودم را از ته قلب دوست دارم!

******

روزهای بد زندگیم ضعف من را نشان نداد. آن روز با تمام وجودم جنگیدم.

******

سقوط یک اتفاق در زندگی است. اما بلند شدن یک انتخاب است!

******

عجله نکنید! همه چیز به موقع اتفاق می افتد

******

شما نباید جنبه های خوب یک نفر را دوست داشته باشید. بخشی که شما از آن غفلت می کنید نیز سزاوار عشق است!

******

تا زمانی که به خودت افتخار نکردی تسلیم نشو!

******

از افرادی که به طور غیر منتظره از شما حمایت می کنند قدردانی کنید!

******

من نمی توانم ذهن شما را پاک کنم!

****

عشق زندگی است و اگر عشق را از دست بدهید شما زندگی را از دست خواهید داد

******

هفت بار زمین بخور، هشت بار برخیز!

******

به جای خواندن وضعیت جدید، کتاب را بخوانید. به جای اینکه به صفحه و مانیتور گوشی خود نگاه کنید بیشتر به چشمانت نگاه کن
به جای اینکه گوشی و تبلت خود را در دست بگیرید سعی کنید بیشتر از این افراد را نگه دارید. و به جای قضاوت سعی کنید بیشتر همدیگر را دوست داشته باشید

******

سفر برای روح خوب است و تجربه برای رشد ضروری است!