20 نقل قول تاثیرگذار و آموزشی از کتاب های معروف


حقایق جالب از کتاب های معروف
جملات تاثیرگذار و آموزنده از کتاب های معروف.

بانمکترین جملات آموزنده و تاثیرگذار از کتاب های معروف دنیا. برای امید به زندگی و تلاش برای موفقیت

******

چیزهای خوبی در این دنیا وجود دارد که ارزش جنگیدن را دارد.
“دو برج – جی آر آر تالکین”

******

من از طوفان نمی ترسم چون دارم قایقرانی را یاد می‌گیرم
“دختر کوچک – لوئیزا می آلکات”

******

افسانه ها فراتر از واقعیت هستند. نه به این دلیل که گفتیم اژدها وجود دارد. اما چون به ما گفته شد که اژدها را می توان شکست داد.
کارولین – نیل گیمن

******

با وجود اینکه همه هنوز معتقدند که مردم واقعاً انسان دوست هستند.
“خاطرات یک دختر – آن فرانک”

******

شما مغز در سر دارید و پاهایتان در کفش! شما می توانید به هر سمتی که انتخاب کنید حرکت کنید. انتخاب باشماست آنچه را که می دانی می دانی و این شما هستید که تصمیم می گیرید کجا بروید.

“آه! “کجا میری؟ – پرسئوس”

******

شما هرگز نمی دانید که شانس بد چقدر به شما کمک می کند!
“جایی برای قدیمی ها نیست – کورمک مک کارتی”

******

اگر سعی نکنی حداقل کاری را انجام دهی، زندگی کردن چه فایده ای دارد؟
“فراوانی کاترین – جان گرین”

******

من گیج و شکسته ام، اما امیدوارم که بهتر باشم.
رویاهای بزرگ – چارلز دیکنز

******

بزرگترین تفاوت بین افراد موفق و ناموفق این است که افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد ناموفق نمی خواهند انجام دهند.
“اثر ترکیبی”

******

زندگی به ما آموخته است که عشق خیره شدن به یکدیگر نیست. اما عشق یعنی خیره شدن در همان جهت.
“باد، شن و ستاره ها – آنتوان دو سنت اگزوپری”

******

من فکر می کنم هیچ محدودیتی برای اینکه چقدر می توانیم زندگی را بهتر کنیم وجود ندارد.
“همه چیز روشن است – جاناتان سافران فوئر”

******

ممکن است جایی که می خواهم نروم. اما فکر می کنم به جایی که باید بروم رفته ام.
«چای معنوی تاریک و طولانی – داگلاس آدامز»

******

آیا فکر نمی کنید که فردا یک روز جدید است که هیچ اشتباهی ندارد؟
“آن شرلی در گرین گیبلز – لوسی ماد مونتگومری”

******

حقیقت می تواند بسیار نازک و طولانی باشد. اما هرگز شکسته نشد و اغلب شبیه نفتی است که در آب شناور است و روی یک دروغ قرار می گیرد.
رمان دن کیشوت

******

این امکان تحقق رویاهاست که زندگی را جذاب می کند.
“کیمیاگر – پائولو کوئیلو”

******

بدون ترس از مرگ نبودن در آنجا وحشتناک است.
“مردم فقیر – ویکتور هوگو”