20 متن فلسفی عمیق و مفاهیم کوتاه [تکان دهنده و ناب!]


گزیده ای کوتاه از ناب ترین اظهارات مفهومی و فلسفی در مورد زندگی برای پروفایل.

***

زندگی بدون عشق مثل درختی است که گل و میوه ندارد.
“خلیل جبران”

******

کسی را دوست داشته باشید که به غیرممکن ها علاقه دارد.
“گوته”

******

ما در تخیلات خود بیشتر از واقعیت رنج می بریم.
“سنکا”

******

همه دنیا را از دریچه قلب می بینند.
“گوته”

******

خوبی هر چیزی در سختی آن نهفته است.
“الکساندر دوما”

******

همه در حال حاضر درد دارند.
درد پول
درد عشق
درد تنهایی
چقدر این روزها زندگی کردن را فراموش کرده ایم!

******

زندگی به معنی نمی توانم خودم را پیدا کنم زندگی یعنی خلق کردن خودت
“جرج برنارد شاو”

******

بالاترین چیزی که یک مرد می تواند به آن دست یابد این است که بفهمد. زیرا درک کامل آزادی است
“بارخ اسپینوزا”

******

حقایق بی رحمانه بهتر از توهمات شاد هستند.

******

زندگی گل است عشق شهد آن است.
“ویکتور هوگو”

******

اگر سرت را خم کنی، هرگز رنگین کمانی پیدا نخواهی کرد.
“چارلی چاپلین”

******

متون فلسفی عمیق و مفاهیم کوتاه
متون فلسفی عمیق و مفاهیم کوتاه

سادگی، صبر، شفقت
این سه چیز گنجینه شماست.
اگر در اعمال و افکار خود ساده باشید. به اصل هستی برمی گردی.
اگر با دوستان و دشمنان مدارا می کنید
شما متناسب با شرایط هستید
و اگر با خودت همدردی کنی
شما همه موجودات زنده دنیا را آشتی می دهید.

“لائو سه”

******

خوشبین یک گل رز می بیند. نه خارهایش
بدبین به خارها خیره شد. من به گل رز اهمیتی نمی دهم

******

ذهن شما می تواند زندان یا قصر شما باشد. آنچه انجام می دهید تصمیم شماست.

******

روحی که در زندگی هدفی ندارد گم شده است. همه جا بودن یعنی هیچ جا!

******

به جای نگرانی در مورد چیزهایی که نمی توانید کنترل کنید. روی چیزی که می توانید تغییر دهید تمرکز کنید.

******

مهم نیست که چقدر اشتباه می کنید یا پیشرفت شما چقدر کند است.
اگرچه همه اینها شما هنوز متعلق به کسانی هستید که تلاش تو جلو هستی

******

هرگز از دستیابی به آنچه از ته دل می خواهید ناامید نشوید.
به اهدافت فکر کن

******

اگر فکر می کنید هزینه دستیابی به آن هدف زیاد است.
پس صبر کنید تا صورتحساب را ببینید که می گوید تلاش نکنید.

******

صبور باش گاهی برای به دست آوردن بهترین ها باید بدترین روزهای زندگی را پشت سر بگذاریم.

******

اگر خسته هستید یاد بگیرید که استراحت کنید.
هرگز تسلیم نشوید

******

از وضعیت ذهنی دیروز برای تصمیم گیری امروز استفاده نکنید.

******

قایق ها در بندر امن هستند. اما در بندر بودن کشتی ها از آن ساخته نمی شوند!

******

شما مثل هر کس دیگری در دنیا لایق عشق خود هستید.

******

خودت را باور کن چالش را بپذیر برای غلبه بر ترس های خود عمیقاً درون خود کاوش کنید.
اجازه نده کسی تو را پایین بیاورد باید ادامه بدی…