😍 20 پیام عاشقانه عاشقانه با عکس گل برای همسرم.عکس پروفایل رز با پیام عاشقانه.
عکس پروفایل رز با پیام عاشقانه.

زیباترین پیام های عاشقانه و احساسی با عکس گل برای پروفایل.

***

ممکن است تکراری باشد
اما گاهی بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارد.
تکرار می کنم
دوستت دارم

******

گاهی زیبایی در زبانت نامرئی است.
و کلمات نمی توانند زیبایی زیادی را توصیف کنند!
دوستت دارم زیبای من

******

من کمی می خواهم فقط کمی
دوستت داشته باشم
من عاشقت شدم

*****

نمی خواهم بال داشته باشم
من با این دست ها در آسمان پرواز می کنم
وقتی زیر گوشم میگی دوستت دارم

******

من و تو هنوز در یک قلب هستیم.
تو سوار شو و من با تو زندگی میکنم

******

نمیدونم بدون من چطوری
خداوند می داند و من بدون تو در آتش خود هستم.

******

وقتی که من با تو هستم یک سال و یک روز
فقط یک لحظه است که من بدون تو هستم، سالی.

******

پاهای ثابت قلبم
درد مرا می بینی
من همه چیز را انجام خواهم داد
تا تو سهم من باشی

******

میدونی
تا دردم کم بشه
من غیر از داروی شما داروی دیگری ندارم؟

******

عشق ورزیدن
باران ریز و نمناک
کم کم تشریف بیارید و خیلی وقت بگذارید.
بارانی دوستت دارم

******

دوباره حال و هوای تو
سر چی شد؟
شب بیدار شو
با زندگی چه می کند؟

******

مرد شما بودن احساس خوبی است!
دوستت دارم
مثل طرز صحبت کردن
وقتی من از تو تعریف می کنم می خندی و سرخ می شوی.
همه چیز را دوست دارم عزیز

******

دنیای بدون تو برای من جای تاریکی است.
از صمیم قلب دوستت دارم و برایت آرزوی خاطرات خوب دارم.
از شما برای کاری که برای من انجام می دهید سپاسگزارم همسر عزیز!

******

داری چیکار میکنی احمق من هنوز مقیدم

*****

پیری در آغوش شما خنده دارترین فرسایش در جهان است.

******

عکس نوشته های عاشقانه با گل برای همسر
عکس نوشته های عاشقانه با گل برای همسر

هیچ کس در این دنیا
با زیبایی و مهربانی شما قابل مقایسه نیست!
دوستت دارم عزیزم

******

من
تمام من
در آغوش تو
خلاصه کرد

******

خبر خاصی در دنیا نیست.
علاوه بر عشق ما

*****

من خوشحالم
با تو شادترین
شب زمین

******

دوستت دارم
این سبک من است
هیچ کس نمی تواند آن را انجام دهد
آن را جمع کن

******

نفست را بو کن
بو روح من است

******

نام تو را روی بال های قاصدک تلفظ می کنم.
بگذار صدای باد خاطرات را کند کند

******

من به دنبال دلایلی برای روحیه خوبم هستم.
چیزی پیدا نمی شود
این احساس بهتر از دوست داشتن تو را به من نمی دهد.
بودن و بودن تنها دلیل حال خوب من است.

******

زیباترین جای دنیا در قلب کسی که دوستش داری

******

شما بیشترین آرزو را دارید
شیرین ترین آرزوی تو

******

همه چيز
از عشق ساده شروع کن
شما بگو
دوستت دارم
و من آماده عشق هستم
نا محدود
من پرواز می کنم

******

انتظار
این زیباترین نقاشی جهان است.
زمانی که نتیجه تصویر شما هستید

******

قلب من بدون تو هرگز به جایی نمی رسد.
یه لحظه دلم برات تنگ نشده بود

******

برای عشق چه نیازی به استدلال و توجیه است؟
اینکه دوست داری سوال غیر منطقی است.

******

اگر شما اینگونه هستید اگر شما اینگونه هستید زندگی زندگی خواهد بود

فال حافظ کوکا