گزارش رویترز {نمایش} موشک های ایران در داخل دوحه


به گزارش رجانیوس به نقل به همین دلیل فارس، منصفانه خبرگزاری انگلیسی به همین دلیل حضور ایران در داخل «نمایشگاه صنایع دفاعی دوحه» قطر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت ایران توانایی موشکی شخصی را در داخل نمایشگاه دوحه به {نمایش} گذاشت.

رویترز روز چهارشنبه گزارش داد کدام ممکن است نمایندگان ارتش ایران مناسبت هایی به همین دلیل موشک های ایرانی را در داخل نمایشگاه دفاعی در داخل قطر، غیر زمینی ترین پایگاه ارتش آمریکا در داخل جهان، به {نمایش} گذاشتند.

رویترز حضور ایران در داخل {نمایش} دفاعی را در امتداد طرف برخی تحولات جهان به همین دلیل جمله امتحان و احیای هماهنگی هسته ای همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن برخی مکان های بین المللی مورد تاکید قرار داد.

رویترز فقط در مورد هیأت ایرانی کدام ممکن است خبرگزاری انگلیسی مورد پرس و جو قرار نگرفت، نوشت: پوستر شدید بزرگی به همین دلیل منصفانه قایق تندرو همراه خود کماندوها در داخل بال ایرانی وجود داشت. در داخل فضای فروش ای در داخل نزدیکی ایران، نمایندگی یانک جنرال اتمیکس پهپاد MQ-9 شخصی را کدام ممکن است برای درگیری های مرحله به مرحله به همین دلیل جمله نظارت دریایی طراحی شده است، به {نمایش} گذاشت.

وزارت امور خارجه آمریکا به این نمایندگی {اجازه} اطلاعات است کدام ممکن است 18 فروند به همین دلیل این پهپادها را بر ایده قراردادی 2.9 میلیارد دلاری به امارات بفروشد.

این منبع مفید خاطرنشان کرد کدام ممکن است نمایشگاه قطر نمایندگی‌های دفاعی بین‌المللی را خیس شدن کرد کدام ممکن است امیدوارند تخلیه تمیز کردن با کشورهای {ثروتمند} خلیج فارس بهبود دهند به همان اندازه مهارت‌های ارتش جهان تولیدکننده قدرت بهبود یابد.

اخیراً منصفانه نشریه یانک در داخل تحلیلی به همین دلیل قابلیت موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط ایران در داخل جنگل (درگیری الکترونیک) برای مراقبت از دشمنان نوشته است کدام ممکن است توانمندی های ایران بر عدم توانایی دشمنان در داخل بهره مندی از حریم اثیری شخصی هدف قرار گرفته است.

نشنال اینترست در داخل تحلیلی کارل لارسون، تحلیلگر دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش کسب اطلاعات در مورد {حمله} بالقوه ایران به تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های متخاصم در داخل منطقه گزارش داد: «نیروهای موشکی ایران ابزاری بسیار موثر برای اعمال توانایی ایران بر دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدی مشهور برای ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهایش هستند». . نظامی این ملت در داخل جهان است.

داده ها آمریکا مشتاق ایران برای تشکیل میدان نبرد فضایی را تایید کرد. ایران به خوب ارزش راهبردی فضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {قابلیت}‌های ضدفضایی پی برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل خواهد کرد به همان اندازه به همین دلیل استفاده بیشتر از دشمن به همین دلیل منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم اثیری در داخل گردش {درگیری} توقف تنبل. ایران در نتیجه افتخار داشتن زرادخانه موشکی متفاوت به همین دلیل چنین {قابلیت} هایی برخوردار است.