گروسی باید از اظهارات رسانه ای با سلیقه سیاسی فاصله بگیرد.


رجانیوز سخنگوی و معاون امور بین الملل، حقوق و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: توصیه می کنم رافائل گروسی مدیرکل آژانس دوست از اظهارات رسانه ای غیرحرفه ای و با انگیزه سیاسی پرهیز کند.

بهروز کمالوندی به نقل از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: پیگیری، بدیهی است که اینجا بستری برای این گونه تعاملات رسانه ای نیست.

وی ادامه داد: مدیرکل آژانس به عنوان رئیس نهاد حقوقی بین المللی. انتظار می رفت از اظهارات و مواضع سیاسی فاصله بگیرند. و مراقب باشید که رابطه بین اعضای آژانس و اظهارات او پیچیده نشود.»

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: شکی نیست که برخی پیام‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی غیرسازنده اوضاع را پیچیده خواهد کرد.»