کمالوندی: برخی همکاری های فوق برنامه متوقف شده است


رجانیوز، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: برخی از همکاری ها فراتر از دفاع است و بخشی از تعهد نیست. و ما فقط بر اساس صداقت عمل می کنیم.»

بهروز کمالوندی امروز در گفت و گوی تلویزیونی. وی با اشاره به حذف دو دوربین از دوربین های مداربسته آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران، افزود: با توجه به همکاری های گسترده ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، این دو دوربین از دوربین های مداربسته آژانس در ایران حذف شده است. متأسفانه، رفتار آژانس به ویژه نامناسب است. سه کشور در اروپا و غرب شروع به حرکت علیه کشور ما کردند.

کمالوندی گفت: بنابراین تصمیم گرفتیم با چیزی که خارج از دفاع ماست و جزو تعهدات ما نیست همکاری کنیم. و ما این کار را فقط با حسن نیت انجام می دهیم، مانند ضبط برخی فعالیت ها توسط دوربین های آژانس. اقدامات سلامت آنلاین یا یک فلومتر، به آنها دستور داده شد که فعالیت را پایان دهند.

وی هشدار داد: البته در گذشته این اطلاعات نباید داده شود مگر اینکه شرایط ایران پذیرفته شود. و اساس آن قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و حفظ منافع ایرانیان است.» ما این اطلاعات را به آنها ندادیم. و از امروز این اطلاعات ذخیره نخواهد شد.