کشاورزان صرفه جویی در دریافت برق رایگان.


به گزارش شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران. به گزارش رجانیوز، کشاورزانی که در ایام پیک با صنعت برق همکاری می کنند و چاه ها را تعطیل می کنند از برق رایگان بهره مند می شوند.

هر چه دمای هوا بیشتر شود، دوباره مصرف برق افزایش می یابد. دیروز ساخته شده (دوشنبه 23 خرداد) مصرف برق از 60000 مگاوات گذشت

از این رو، وزارت نیرو و شرکت های تولید، انتقال و توزیع برق ایران، مشوق هایی را برای کاهش مصرف برق و تشویق مصرف کنندگان به صرفه جویی در هزینه ها طراحی و اجرا کرده اند.

بخشی که نقش مهمی در مصرف دارد، کشاورزی و استفاده کشاورز از چاه است. این امر به ویژه در زمان های گرم روز برای افزایش مصرف برق موثر است.

بنابراین یکی از اقدامات برای کاهش مصرف در این بخش است امکان استفاده مستقل از برق؛

برای دریافت این مزیت کشاورزان مجبور بودند در ساعات شلوغی چاه ها را ببندند.

توانیر گفت برای نشان دادن ارزش و جبران زحمات و همکاری کشاورزان در مدیریت مصرف برق در تابستان امسال امکان بهره مندی اعضای کشاورزی از برق رایگان در صورت همکاری با صنعت برق وجود دارد.

شرایط به گونه ای بود که همه کشاورزان نمی توانستند در بازه زمانی 11 تا 18 (که در قرارداد همکاری است) به مدت 5 ساعت از برق چاه کشاورزی استفاده کنند و زمان آبیاری را از مابقی برق رایگان به ساعات دیگر منتقل کنند. هم روز و هم شب در حال استفاده

عدم آبیاری در ساعات گرم یکی از اصول علمی کشاورزی است. زیرا در آن مدت به دلیل گرمای هوا و تبخیر زیاد آب. در حالی که از دست دادن آب و انرژی نیز می تواند به گیاهان آسیب برساند.

بنابراین کشاورزان سراسر کشور از خرداد تا شهریور از استفاده رایگان برق بهره مند می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 121 تماس بگیرید. همراه با انعقاد تفاهم نامه همکاری و رعایت شرایط مندرج در تفاهم نامه