کتاب 20 جمله فکر کنید و ثروتمند شوید. [تاثیرگذار و زیبا]به جملاتی در کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید.
به جملات کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید.

قسمتی از به الهام بخش ترین و معروف ترین جمله کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید. کار ناپلئون هیل برای موفقیت، ثروت و اهداف در زندگی.

***

شما ارباب سرنوشت خود هستید. شما می توانید محیط خود را تحت تأثیر قرار دهید، فرمان دهید و کنترل کنید. شما می توانید زندگی خود را آنگونه که می خواهید بسازید.

******

نقطه شروع همه موفقیت ها میل است، آن را در ذهن داشته باشید، میل ضعیف نتایج ضعیفی را به همراه دارد. مثل آتش کوچک گرمای کمی تولید می کند

******

راه رسیدن به موفقیت، جستجوی مداوم دانش است.

******

روی یک هدف خاص تمرکز کنید و ببینید که چقدر سریع دنیا از مسیر شما خارج می شود تا به شما کمک کند عبور کنید.

******

هر بدبختی هر شکست هر دلشکستگی بذری از سود برابر یا بیشتر به همراه دارد.

******

اگر خودت را شکست ندهی خودت شکست خواهی خورد

******

بیدار شو، بایست و خودت را ثابت کن. تو رویای دنیا را می بینی! ستاره خوش شانس شما در حال حاضر در حال تعالی است.

******

هر انسانی همانی است که هست. به خاطر افکار وسواسی که به آنها اجازه می دهد ذهن را تسخیر کنند

******

اکثر موفقیت ها و شکست ها نتیجه عادت هاست!

******

هر چیزی که ذهن انسان بتواند تصور و باور کند. که می توان به آن دست یافت

******

ذهن بدون مرز مگر اینکه خودمان را بشناسیم هم فقر و هم ثروت از اندیشه ناشی می شود.

******

منشأ افسردگی مستقیماً در عادات جهانی نهفته است. عادت تلاش برای برداشت بدون کاشت!

******

رویاها منبع واقعیت هستند.

******

به یاد داشته باشید که ثروت واقعی شما با آنچه که دارید اندازه گیری نمی شود. اما با آنچه هستی اندازه گیری کن

******

کتاب فکر می کند و ثروتمند می شود
جمله جاودانه و طلایی ناپلئون هیل

اگر نمی توانید ذهن خود را کنترل کنید شما قطعا نمی توانید هیچ چیز دیگری را کنترل کنید.

******

قبل از اینکه بتوانیم بر دشمن غلبه کنیم ابتدا باید نام، عادت و محل زندگی او را بشناسیم.

******

موفقیت نصیب کسانی خواهد شد که فوراً می دانند.

******

هیچ کس شکست نمی خورد تا زمانی که شکست درست تشخیص داده شود.

******

روی یافتن افرادی تمرکز کنید که ما را وادار می کنند برای خود فکر و عمل کنیم.

******

نردبان موفقیت هرگز در اوج شلوغ نیست.

******

دانش قیمتی ندارد مگر اینکه بتوان از آن برای منفعت استفاده کرد

******

شما مغز و ذهن خود را دارید. از آن استفاده کنید و به تصمیمات خود عمل کنید.

******

وقتی فهمیدم بیشتر زشتی هایی که در دیگران دیدم بازتابی از طبیعت خودم بود، شوکه شدم.

******

ضمیر ناخودآگاه شما فقط افکاری را که با عواطف یا احساسات آمیخته شده اند درک و پردازش می کند.

******

طبیعت به انسان یک کنترل بر یک چیز داده است و آن تفکر است.

******

او هیچ نفوذی ندارد اما او ابتکار عمل، ایمان و اراده برای پیروزی داشت.

******

کنترل ذهن نتیجه نظم و عادات شخصی است. شما ذهن خود را کنترل می کنید یا شما را کنترل می کنید. بدون سازش

******

بگذارید دنیا بداند که قرار است چه کاری انجام دهید. ولی اول دنیا رو نشون بده

******

اگر تحت تأثیر نظرات دیگران هستید شما تمایلی به داشتن نظر خود نخواهید داشت.

******

شما “ارباب سرنوشت خود” هستید. کاپیتان روحت.»

******

ایمان تنها پادزهر شناخته شده است!

******

رهبری نیاز به قدرت دارد و قدرت نیاز به همکاری دارد

******

یکی از چیزهایی که برای تحقق بخشیدن به سرنوشت خود باید از آن دست بکشید این است که همرنگ جماعت باشید.

******

چیزی که ذهن انسان می تواند باور کند که می توان به آن دست یافت