روش های آسان به همراه خود روزه بر شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهوت غلبه کنیم؟


حجت الاسلام قرائتی در داخل سخنانی برای وی دلیل روزه کلاچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم غضب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهوت شخصی را همراه خود پشتیبانی روزه خاص کرد.

به گزارش رجانیوس به نقل به دلیل فارس، درست در این لحظه یکشنبه 13 فروردین ماه، اول رمضان 12 ماه 1443 هجری قمری می رسد. در داخل ایام قرآن در داخل تذکر {داریم} به صورت روزانه دروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات قرآن کریم خاص شده شیفته حجت الاسلام محسن القرائتی مدرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسر قرآن کریم را تقدیم حضورتان کنیم. در داخل اغاز. سخنرانی نزدیک به فلسفه روزه در داخل ماه مبارک رمضان.

خداوند متعال در داخل قرآن می فرماید: ای افرادی که دین معرفی شده است اید، مشابه گونه کدام ممکن است بر امت های پیشین بدست آورده اید واجب بود کدام ممکن است تقوا داشته باشند، روزه بگیرید.

رسول اکرم 13 12 ماه در داخل مکه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 12 ماه در داخل مدینه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه های خدا در داخل مکه تا حد زیادی خطاب به مردمان بود، مخصوصاً «ای مردمان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مدینه منظمً «ای مردمان» خطاب می شد. مشابه کدام ممکن است دین معرفی شده است است.» مخصوصاً خطاب به افرادی که دین معرفی شده است اند، مخصوصاً افرادی که خدا را پذیرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت شگفت انگیز هستند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون خداوند می فرماید: ای افرادی که دین معرفی شده است اید مشابه با دیگران روزه بگیرید به همان اندازه پرهیزگار شوید نیاز به روزه بگیرید.

گناهان ما تا حد زیادی به دلیل شهوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غضب است، وقتی انسان می تواند، نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیتش کم می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گرسنگی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشنگی اساس این 2 درخت را می خشکاند.

ماه رمضان، ماه میهمانی خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی‌های متعددی دارد، مشابه با: روزه، نزول قرآن، ساعت شب قدر، استجابت دعا، ثواب نه زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتماع اجتماعی، دوستان ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی ویژه.