چرا سپاه از لیست تروریستی خارج نشد/ حذف سپاه از لیست تروریستی پیشنهاد آمریکاست؟ به دولت قبلی که مذاکرات منطقه ای را بپذیرد


گروه سیاسی – رجانیوز: تیم مذاکره کننده ایران می تواند مذاکرات را به نفع خود پیش ببرد و اکنون همه چیز به تصمیمات سیاسی در آمریکا بستگی دارد. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور نیز در توئیتی درباره این مذاکرات، «حذف سپاه از لیست تروریستی» را منتشر کرد. (نه تحریم) پیشنهادی از طرف آمریکاست. به دولت قبلی که مذاکرات منطقه ای را بپذیرد.»

توییت محمد جمشیدی به شرح زیر است:حذف سپاه از لیست تروریستی تحریم ها (نه تحریم ها) پیشنهادهای آمریکا به دولت قبلی است تا ایران را مجبور به پذیرش مذاکرات منطقه ای و موشکی کند. آمریکا می گوید بدون مذاکرات منطقه ای و موشکی بازگشت به توافق سال 2015 نیز امکان پذیر نبود، تیم آقای رئیسی این درخواست را رد کرد.

پیشنهاد آمریکا دوباره حذف سپاه از فهرست تروریستی و ایران باید قاتل حاج قاسم را فراموش کند. ایران می گوید نه آمریکا سه پیشنهاد دیگر برای امنیت نیروهای خود ارائه می کند. ایران همه چیز را انکار می کند و آمریکا در نهایت عقب نشینی می کند. حالا چه کسی امتیاز می دهد؟