چاقی – وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان٪


چاقی دوران کودکی یک مشکل مزمن محسوب می شود که سلامت او را تهدید می کند. چاقی در کودکان می تواند منجر به بروز چاقی در بزرگسالان شود. کودکان چاق که در بزرگسالی چاق می مانند ممکن است در بزرگسالی دچار اضافه وزن شوند ، در حالی که 80 درصد از نوجوانان در بزرگسالی باقی می مانند.

BMI یک شاخص آزمایش است. روش محاسبه برای کودکان و بزرگسالان یکسان است با این حال ، باید توجه داشت که تفسیر کودکان بر اساس صدک و منحنی های آن بر اساس جنسیت است. کودکان دارای شاخص توده بدنی بالای 95 درصد (بسته به سن و جنس) چاق هستند و کسانی که BMI بین 95-95 درصد دارند چاق هستند و در معرض چاقی هستند.

جدول 1: طبقه بندی وزن کودکان بر اساس شاخص BMI

توزیع BMI سن و جنس (درصد)
کاهش وزن

اگر 5 سال دارید

وزن مناسب

مساوی یا بزرگتر از 5 و کمتر 85

چاقی را معرفی کرد

مساوی یا بزرگتر از 85 و کمتر از 95

چاق

یکسان یا بزرگتر از 95

دیدگاهتان را بنویسید