پروتئین حیوانات در مقابل پروتئین های گیاهی آیا آنها یکسان هستند؟بله و خیر. اجزا و عملکرد پروتئین های گیاهی و گیاهی یکسان است. با این حال ، نحوه تأثیر آنها بر سلامتی می تواند متفاوت باشد.

پست پروتئین حیوانات در مقابل پروتئین گیاهی. آیا آنها یکسان هستند؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید