پدر شهید بایرامی: پسرم همیشه آرزوی شهادت داشت.


0
من دوست دارم

در موضوع:
رهبری:
پدر شهید سرهنگ نادر بایرامی از مردم خواست تا اغتشاش گران را بزرگ نکنند، شهید بایرامی دیروز توسط یک اغتشاشگر با سلاح سرد در صحنه به شهادت رسید.
ترجمه کردن:

دانلود فیلم

نحوه نمایش تصاویر:
اولین تصویر > بزرگ را در ابتدای خبر نشان دهید.
موضوع:
چند رسانه ای
فیلم ها
تصویر:
کلید واژه ها:
شهید نادر بایرامی
نوع:
0
تاییدیه وزیر:
گربه
ویدئو:
فایل بیماری.mp4
نمایش مکان ها و امکانات:
بیشترین بازدید
شنبه 28 نوامبر 1401 ساعت 23:40.
الگوی 2:
0