نحوه محاسبه هزینه هر زندانی 10 میلیون را توضیح دهید.


سخنگوی Na هزینه های مربوط به زندانیان را توضیح خواهد داد.

به گزارش رویال نیوز؛ مهدی حاجیان در گفتگو با مهر سردار با تاکید بر لزوم پیشگیری از وقوع جرم و تاثیر آن در کاهش هزینه ها اظهار داشت: تمامی سارقانی که دستگیر می شوند دارای قبض پزشکی هستند. آزمایش آزمایش و نگهداری

وی افزود: میانگین هزینه تمام شده این چهار جزء حدود 10 میلیون تن در ماه است.

سخنگوی فرجا گفت: این هزینه ها در حالی است که با نصف یا یک سوم هزینه پیشگیری از وقوع جرم قابل انجام است.

سردار حاجیان درباره اتهامات جانبی این زندانی گفت: علاوه بر این هزینه ها، هزینه های مربوط به ناپدید شدن خانواده به دلیل زندان نیز باید افزایش یابد.

وی در خصوص هزینه های درمانی زندانیان نیز گفت: این هزینه ها شامل گشت زنی، بازجویی، انتقال و بازگشت ماموران و … است.