نحوه اعمال تبصره های ماده 100 قانون مالیات های مستقیم


سازمان امور مالیاتی در تبصره‌های آیین دادرسی بند 100 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اعلام کرده است:

با توجه به شرایط سخت قلبی عروقی در تجارت و تجارت در دهه 1400 و تسهیل پرداخت مالیات برای این گروه از مودیان. سازمان امور مالیاتی سعی کرده است از ظرفیت های قانونی بند 100 استفاده کند تا بسیاری از صاحبان مشاغل بتوانند پرداخت مالیات عملکرد 1400 به صورت مقطوع بدون تشکیل اظهارنامه و اسناد درآمد و هزینه. در این زمینه به نکات زیر توجه می کنیم.

1- افزایش شمول تبصره های ماده 100 با موافقت مراجع قانونی ذیربط. مقرر شد سقف فروش کالاها و خدمات مشمول این تبصره به 100 برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مثال 48 میلیارد ریال افزایش یابد که کمتر از این عدد در سال 1400 می توان از تسهیلات تسهیلات بهره مند شد. لازم به ذکر است که سقف تبصره بند 100 در سال گذشته حدود 16 میلیارد ریال بوده است که به طور معمول مودیان با فروش بیش از 48 میلیارد ریال طبق اطلاعات سازمان امور مالیاتی نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند. و اظهارنامه باید ثبت شود.

2- به منظور رعایت اصول عدالت مالیاتی کشور تصمیم بر این شد که مالیات ثابتی برای مودیان مالیاتی بر اساس اطلاعات مالی ثبت شده و دور از آنها در سیستم شرکت اعمال شود. این شامل مبلغ واریز شده در دستگاه POS متعلق به مالیات دهندگان است. داده های فروش در گزارش تراکنش های فصلی میزان مالیات پرداخت شده در سال گذشته و سایر اطلاعات مربوطه مودیان محترم با ورود به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir. و کد کشور خود را وارد کنید می توانید اطلاعات را ببینید اطلاعاتی در مورد مبلغ یکجا دریافت کنید و تا سقف را پرداخت کنید یا نصب کنید.

3- با توجه به افزایش مشاغل و همکاران در ایام کرونا، ضرایب فعالیت کلیه مشاغل با احتساب درآمد مشمول مالیات 1400 مورد بازنگری قابل توجهی قرار گرفت و نسبت مالیاتی تشخیص داده شده قبلی اصلاح شد. سنوات و مالیات های تعیین شده برای سال 1400 در نظر گرفته شده است اما مؤدیانی که از کسر مالیات راضی نیستند به جای استفاده از تبصره بند 100 همچنان می توانند اظهارنامه کنند.

4- مشاغلی مانند بنگاه های معاملات ملکی، نمایشگاه های اتومبیل، نمایندگی های بیمه، وکلا و مشاوران املاک مدعی هستند که بخشی از سپرده های حساب خود برای فروش نیست. از تبصره 100 می توان برای مقاصد اطلاعاتی استفاده کرد. اطلاعات خود را ارسال کنید فروش اسناد از طریق اتحادیه صنفی یا اتحادیه صنفی مرتبط با معاونت مالیاتی سازمان مالیاتی IRS یا انتخاب گزینه بازگشت.

5- ضمن تشكر از نمايندگان محترم صنف و بازار به ويژه اعضاي محترم هيئت مديره اتاق بازرگاني ايران و اتاق بازرگاني تهران كه با شركت در جلسه مشورتي فضاي دلسوزانه و همكاري را فراهم نمودند. رحم و شفقت – دلسوزی تعامل دلسوزانه مودیان سراسر کشور مانند گذشته آماده برگزاری جلسات با نمایندگان محترم اتحادیه ها و پاسخگویی به سوالات و ابهامات می باشند.