می دانیم که اقدامات قانونی قبلی علیه متخلفان/ اظهارات انتقادی مورد تایید اعضای خانه سینما قرار نگرفته است.


گروه فرهنگی رویال نیوز: در متن کامل این بیانیه آمده است:

ما به مقامات ایرانی اطلاع دادیم که بیانیه ای تحت عنوان خانه سینما منتشر شده است که اعضای خانه ما تا زمانی که به اطلاع عموم نرساند از آن اطلاعی نداشتند.

متأسفانه این خلاف اصل یک قانون اساسی سینما است. بسیاری از مردم عادت دارند که از طرف اعضای سالن سینما بیانیه های احزاب سیاسی بدهند.

در حالی که در اساسنامه آمده است که خانه سینما یک نهاد مستقل غیرسیاسی است. که وظیفه ایجاد امنیت شغلی را بر عهده دارد امنیت اجتماعی و کمک به فعالیت های فرهنگی و تحقیق در تولید. توزیع و نمایش فیلم

بنابراین سینما باید خدمات اقتصادی و رفاهی را به همه اعضا ارائه دهد و کمک کند که حیثیت اعضا لطمه نبیند، مثلاً یکی از اعضا به دلیل کمبود در خیابان زندگی نکند. برخی از مستاجرها به نمایندگی از اعضای خانه بیانیه های حزبی صادر کردند.

در اینجا با اعضای هیئت مدیره خانه سینما با احترام صحبت می کنیم. اگر برخی از دوستان شما از برخورد دستگاه قضایی با عکاسانی که اعضای سیاسی حزب خود هستند ناراحت هستند. و تخلفات راهنمایی و رانندگی یا جرایم دیگر وجود دارد، چرا اجازه می دهند از طرف خانه سینما بیانیه ای صادر شود؟

خانه سینما متعلق به تک تک اعضاست. و ظاهراً هیئت مدیره و نمایندگان اتحادیه برای همان مشاغلی که در قانون آمده نمایندگانی دارند. نه برای بیانیه و سیاست.

بیشتر بخوانید:

متذکر شد که هیچکس حق ندارد با لحن تهدیدآمیز بیانیه بنویسد و با اعضای سینما تماس بگیرد و امضا بگیرد. همه این موارد خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی اعضای آن است. و طبق قانون جرم محسوب می شود.

ما گروه خانه سینما معتقد به حاکمیت قانون و رفتار برابر با همه اقشار کشور هستیم. چه فیلم و چه غیر فیلم و ما از تبعیت قانونی با متخلفان آگاه هستیم.

اما در مورد اعلام اعتصاب در سینما، همه در دنیا می دانند که اتحادیه ای که اعلام اعتصاب کرده است باید نیمی از حقوق را در زمان اعتصاب به اعضا بپردازد. در حالی که در سینما کسانی که تهدید به اعتصاب می کنند سرمایه داران را می بینند، سینمای ایران هستند و ماه های بیکاری و پرداخت نکردن اجاره بها و غیره را نمی شناسند و قصد ندارند حقوق خود را به آسیب دیدگان اعتصاب پرداخت کنند. پس لطفا نقشش را بازی نکنید اتحادیه اروپا را ترک کرد

با احترام

گروه سینما

پایان پیام/