مهسا امینی در 8 سالگی به دلیل تومور مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفت.


گروه سیاسی رویال نیوز: دکتر مسعود شیروانی، پزشک معالج مهسا امینی گفت: مهسا امینی در سن 8 سالگی تحت عمل جراحی موفقیت آمیز تومور مغزی قرار گرفت.

گزارش کردن رجا نیوزمهسا امینی بعد از عمل جراحی مشکل مغزی ندارد و تحت درمان است. بیمار به دلیل مشکلات هورمونی باید تحت نظر متخصص غدد تحت درمان دارویی قرار می گرفت و مرحوم مهسا امینی نیز تحت نظر متخصص غدد بود.

پزشک معالج مهسا امینی در تشریح وجود بیماری زمینه ای می گوید: همانطور که گفته شد مهسا امینی تومور مغزی دارد که در سنین پایین ایجاد می شود. . وی تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن تحت درمان دارویی قرار گرفت..

این جراح مغز و اعصاب بر مصرف به موقع داروها تاکید دارد. وی عوارض این بیماری را برشمرد و افزود: اگر این بیماران داروهای خود را به موقع مصرف کنند، معمولاً عوارض زیادی وجود ندارد. این بیماران باید به طور منظم از نظر هورمونی تحت نظر باشند و داروهای خود را به موقع مصرف کنند.

مهسا امینی، جراح بازنشسته برای پاسخ به سوال آیا بیماری زمینه ای فرد بر وضعیت فعلی فرد متوفی تأثیر می گذارد؟ گفت: خود این بیماری هیچ اثر مستقیمی ندارد. اما مشکلات هورمونی که در بیمار ایجاد می شود و تغییرات هورمونی که پس از مصرف دارو ایجاد می شود. وقتی استرس اضافه می شود می تواند مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کند.