منابع خود را Move Your Way® حرکت دهید®


کمپین Move Your Way® یک کمپین تبلیغاتی برای ویرایش دوم دستورالعمل های فعالیت بدنی برای آمریکایی ها است. هدف ما این است که از طریق افزایش فعالیت بدنی به مردم کمک کنیم تا زندگی سالم تری داشته باشند.

از منابع موجود در این بخش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمپین و نحوه استفاده از آن برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود در مورد فعالیتهای بدنی استفاده کنید – خواه توزیع مطالب به اعضای جامعه ، سازماندهی یک رویداد محلی ، یا به اشتراک گذاری اطلاعات با بیماران در عمل شما.

دیدگاهتان را بنویسید