معرفی کمیته صندوق تامین اجتماعی کشاورزان


به گزارش رویال نیوز؛ با حکم محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عضو جدید کمیته اجرایی و صندوق تامین اجتماعی برای کشاورزان، روستائیان و کمیته های بی خانمان.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، داریوش سلمانیان عضو جدید کمیته مدیریت صندوق به عنوان عضو جدید هیأت نظارت این صندوق به جای حامد قادرمرزایی و محسن طالعزاری منصوب شد.

در طول مراسم اعضای جدید کمیته معرفی شدند. هیئت نظارت و آزادی یکی از اعضای سابق هیئت مدیره با حضور احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیت اله سه تار مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر. از زحمات حامد کادرمرزی عضو سابق کمیته صندوق قدردانی شد.