مظنون تیراندازی به قربانی بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا شلیک کردبر اساس یک گزارش ، یک مظنون مین بامداد صبح دوشنبه مردی را در بیمارستانی در فیلادلفیا به ضرب گلوله مجروح کرد.

WPVI گزارش داد که فرد مسلح حوالی ساعت 12:10 صبح قبل از فرار از صحنه ، قربانی را در طبقه 9 بیمارستان بیمارستان توماس جفرسون به ضرب گلوله کشت.

بر اساس این گزارش ، مظنون از U-Haul فرار کرد و آخرین بار در حال سفر در I-95 دیده شد.

تیرانداز در حین حمله روسری آبی ، ماسک و کوله پشتی مشکی پوشیده بود.

این قربانی در اوایل روز دوشنبه به عنوان وضعیت بحرانی ذکر شد.

هنوز مشخص نیست علت این خشونت چیست.

دیدگاهتان را بنویسید