مسکو آمریکا را دلفریب می تدریجی: بمباران یوگسلاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق را فراموش کنید!


به نقل به دلیل راجانئوس خبرگزاری روسی “اسپوتنیک”» آناتولی آنتونوف، فرستاده روسیه در داخل آمریکا همین الان (چهارشنبه) در داخل پاسخ به انتقادات غرب به طور قابل توجهی عملیات نیروی دریایی آمریکا در داخل اوکراین، به شوخی اظهار داشت: پنتاگون فراموش کرده است کدام ممکن است یادگیری نحوه هواپیماهای آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو شهرهای یوگسلاوی، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیبی را بمباران می کنند. .

بر ایده این گزارش، اظهارات آنتونوف در داخل پاسخ به اظهارات جدیدترین جان کربی، سخنگوی پنتاگون است مصاحبه همراه خود فاکس نیوز مشاوره بود کدام ممکن است نیروهای مسلح روسیه در داخل اوکراین جنایات جنگی مرتکب شدند.

فرستاده روسیه در داخل آمریکا در داخل بیانیه مطبوعاتی ای کسب اطلاعات در مورد مأموریت دیپلماتیک روسیه نوشت: آنها خواهند شد بمباران شدند.

وی اظهار داشت: واشنگتن جنایات شنیع نظامی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزدورانش در داخل افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را به یاد نمی آورد. نیروهای مسلح روسیه به ساده زیرساخت های نیروی دریایی اوکراین را عملکرد قرار می دهند.

تهاجم ناتو در داخل 12 ماه 1999 به یوگسلاوی 78 روز به اندازه انجامید. رهبران ناتو استدلال کردند کدام ممکن است علت ایجاد عمده این عملیات کدام ممکن است “امکانات همدست” عنوان گرفت، توقف به دلیل فناوری کشی آلبانیایی های کوزوو بود. به مشاوره دارایی ها ناتو، هواپیماهای ناتو 38000 سورتی پرواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10000 بمباران مشارکت در دادند کدام ممکن است بین 3500 به همان اندازه 4000 نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10000 نفر نه زخمی شدند کدام ممکن است منصفانه {سوم} آنها خواهند شد غیرنظامی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خساراتی کدام ممکن است حدود 100 میلیارد دلار آمریکا برآورد می تواند.

بر ایده این گزارش، طی سه ماه بمباران، نیروهای ناتو 15 تن اورانیوم ضعیف شده را روی بمب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله ها به صربستان ریختند کدام ممکن است پس به دلیل آن خواهد شد میزان بیشتر سرطان ها {در این} ملت به رتبه اول در داخل اروپا رسید. در داخل 10 12 ماه اول پس به دلیل بمباران، حدود 30000 نفر کم کم بیشتر سرطان ها پیش آگهی دانش شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمین زده می تواند کدام ممکن است بین 10000 به همان اندازه 18000 نفر به دلیل آنها خواهند شد جان شخصی را به دلیل بازو دانش اند.