مراقب تایمز اسکوئر باشید: جنون لیبرال آن را کاملاً ناامن کرده است
پس از ماه ها افزایش هشدارها ، مقامات عمومی نیویورک و ایالت می توانستند از کشتن ماریا آمبروسیو جلوگیری کنند. تا زمانی که آنها اقدامات مشخصی را برای بازپس گیری فضاهای عمومی آغاز نکنند ، ساکنان و بازدیدکنندگان با دور ماندن از مکان هایی مانند میدان تایمز از خود محافظت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید