هزینه سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن در داخل اروپا بهبود کشف شد


گروه سیستم اقتصادی – راجانیوس: هزینه سوخت در داخل هلند، هزینه موزه سوخت اروپا، بیش به همین دلیل 13 شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 123 یورو در داخل {هر} مگاوات ساعت رسید. هزینه تحت تأثیر قرار دادن برای 12 ماه بلند مدت خارج از آن آلمان 6 شانس بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 186 یورو در داخل {هر} مگاوات ساعت رسید کدام ممکن است بهترینها مرحله به همین دلیل 8 مارس است، {در حالی که} قراردادهای عرضه ماه می خارج از آن نشاط اروپا به کمتر از 6.5 شانس رسید. هزینه قرارداد سوخت {انگلیس} کمتر از 10 شانس بهبود کشف شد.

آلمان عالی نرم افزار اضطراری را برای اطمینان تامین سوخت خالص در میان بسیاری دلخوری کردن‌ها مبنی بر اینکه صادرات روسیه به عنوان یک نتیجه نبرد در داخل اوکراین مختل شود، تحریک کردن کرده است. رابرت هوبک، وزیر سیستم اقتصادی آلمان معرفی شد کدام ممکن است برلین اولیه مرحله به همین دلیل سه مرحله قابل دستیابی نرم افزار {مدیریت} نشاط {محدود} را تحریک کردن کرده است.

یگان ویژه ای مشاهده روز به روز بر سناریو مونتاژ تشکیل می تواند. خدمه فاجعه شامل می شود اعضایی به همین دلیل وزارت سیستم اقتصادی، اصلاح کننده آنلاین آلمان، اپراتورهای آنلاین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگانی به همین دلیل 16 ایالت فدرال آلمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت لزوم اقدامات موارد زیر مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت.

بر مقدمه ساختار اضطراری سوخت موجود آلمان، هشدار مقدماتی اولیه مرحله به همین دلیل سه مرحله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به مداخله پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل سهمیه بندی سوخت ندارد. با این وجود، هابک به همین دلیل {شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان خواست به همان اندازه {به هر} طریق قابل دستیابی به به کاهش خوردن نشاط پشتیبانی کنند.

واردکنندگان نشاط آلمان در داخل روزهای جدیدترین هشدار دانش‌اند کدام ممکن است بعید است تقاضا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای تیز کردن بهای سوخت به روبل باعث اختلال عملکرد در داخل تهیه سوخت شود. موسسه مالی مرکزی روسیه، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازپروم، تنها واقعی صادرکننده سوخت به اروپا، به همان اندازه 31 مارس جایگزین دارند به همان اندازه استراتژی ها شخصی را با اشاره به سیستم تیز کردن سوخت به روبل به رئیس جمهور روسیه فراهم کردن دهند. سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، معرفی شد کدام ممکن است ما سوخت را رایگان تهیه {نمی کنیم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشهود است.

کشورهای G7، به همین دلیل جمله آلمان، تقاضا روسیه را رد کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را با اشاره به مسائل تهیه بهبود دانش اند.

حدود 55 شانس به همین دلیل واردات سوخت آلمان در داخل 12 ماه 2021 به همین دلیل روسیه {بوده است}. با این وجود، این رقم در داخل سه ماهه اول 12 ماه جاری به 40 شانس به کاهش کشف شد. وزیر سیستم اقتصادی آلمان ذکر شد کدام ممکن است این ملت {نمی تواند} در گذشته به همین دلیل اواسط 12 ماه 2022 با بیرون سوخت روسیه باشد یا نباشد.

به گزارش رویترز، کلاوس مولر، سرپرست رگولاتور آنلاین آلمان، در داخل توییتی نوشت: عملکرد به همین دلیل هشدار مقدماتی توقف به همین دلیل وخامت سناریو تهیه سوخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارت خواست به همان اندازه برای همه شما سناریوهای قابل دستیابی کنار هم قرار دادن شوند.