هزینه جهان نفت بالای 115 دلار آمریکا است


به گزارش بلومبرگ، {هر} بشکه نفت برنت دریای شمال روز جمعه 115 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 27 عرف قیمت کاهش یافته شد. بعد از همه ساعاتی پیش هزینه نفت برنت به همان اندازه 119 دلار آمریکا بهبود کشف شد.

هزینه نفت آمریکا هم اکنون 111 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 92 عرف است کدام ممکن است تمایز چندانی همراه خود دیروز ندارد.

به نقل به همین دلیل موقعیت یابی مناسب گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، {هر} بشکه نفت تولیدی این گروه در داخل فینال پیشنهادات روز قبل از این موجود در بازار جهان نشاط به هزینه 113 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 84 عرف فروخته شد.

به گزارش موقعیت یابی اینوستینگ، به عنوان یک نتیجه تخلیه خبر تحریم نفت روسیه به همین دلیل سوی اتحادیه اروپا، هزینه نفت نسبت به روز قبل از این ۷ شانس بهبود کشف شد. بعد از همه تحجر نتایج {حمله} خشونت آمیز نظامی یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم به توانایی نفتی عربستان بی تاثیر نبود.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است {در حال حاضر} بین وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اوج تحریم نفت روسیه اختلاف ممکن است وجود داشته باشد. در میان مکان های بین المللی مشابه آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند می گویند اروپا برای تحریم نفت روسیه مقدار بیش از حد از به واردات روسیه تکیه می کند.