علل بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از بهترین راه ها های {درمان} بی خوابی


همراه خود مقدمه عصر دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشی های خوب، اکثر اشخاص حقیقی به دلیل کودکی به همان اندازه میانسالی همراه خود مسئله مشکل خواب مواجه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب اینجاست کدام ممکن است اکثر اشخاص حقیقی بدون در نظر گرفتن اینکه می دانند آفتاب سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت ریتم خواب آنها خواهند شد را به هم می زند، با این وجود تقریباً در مورد دلایلی کدام ممکن است همراه خود {تلفن همراه} شخصی به رختخواب می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر از ساکت کردن آن قرار است مدام پیش بینی زنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام این سیستم ها هستند کدام ممکن است باعث می تواند اشخاص حقیقی به سختی کافی نخوابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عدم وجود خواب باعث اختلال عملکرد در داخل زمان {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب اثربخشی اشخاص حقیقی می تواند. خواهید داشت تخصصی ایجاد می کند جاری پیدا کردن این متن هستید ممکن است به طور اضافی همراه خود مسئله کم خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب راندمان زمان بیداری مواجه شده باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اینجا ذکر شده است راهکارهایی برای به مقیاس عقب در میان مسائل کم خوابی در داخل اختیار خواهید داشت قرار می دهیم.

بیخوابی

اختلالی به تماس گرفتن بی خوابی

این اختلال عملکرد کدام ممکن است آیا بسیاری از اشخاص حقیقی به دلیل آن قرار است تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن می برند، اثربخشی اقامت اشخاص حقیقی را به مقیاس عقب می دهد. این اشخاص حقیقی ممکن است به طور اضافی منصفانه شبه به دلیل خواب {بیدار} شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانند بازهم دوباره به خواب بروند، هر دو زمان به خواب قدم گذاشتن آنقدر خیلی زیاد است کدام ممکن است بر کمیت هر دو کیفیت بالا خواب آنها خواهند شد {تأثیر} نامطلوب می گذارد، در داخل صورتی کدام ممکن است این بی خوابی کاملاً نباشد. مسئله خاصی است اما چه زمانی بیش به دلیل منصفانه ماه به دلیل بی خوابی هر دو کم خوابی مبارزه کردن می برید این اختلال عملکرد احتمالاً به یک مسئله عظیم بهزیستی دوباره کاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت اقامت خواهید داشت را مختل تدریجی شایان اشاره کردن است کدام ممکن است بی خوابی کدام ممکن است بیش به دلیل منصفانه ماه اندازه بکشد به این عنوان نامیده می شود. بی خوابی قدرت؛ در واقع مهم نیست علل بی خوابی، پتانسیل رهایی به دلیل {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات آن قرار است ممکن است وجود داشته باشد.
حالا احتمالاً بپرسید چه کسانی دچار بی خوابی می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه من می روم هم دچار بی خوابی هر دو بی خوابی قدرت هستم هر دو خیر؟

گروه های {زیر} اصولاً به دلیل دوستان شخصی به بی خوابی، به طور قابل توجهی بی خوابی قدرت هستند.

1. {افرادی که} به همان اندازه دیروقت {کار} می کنند هر دو نیاز به در داخل شیفت ساعت شب {کار} کنند.
2. {افرادی که} برای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} هر دو تفریح ​​در داخل در همه جا قاره ها هر دو مسافت های {طولانی} بازدید می کنند.
3. افرادی که به دلیل ناامیدی مبارزه کردن می برند.
4. {افرادی که} راحت اقامت کم تحرکی دارند
5. مقداری درمان بلعیدن کنید
6. استرس مقدار بیش از حد از در داخل شیوه زندگی
7. متحمل شدن به دلیل {درد} قدرت

دلیل پشت بی خوابی حساب کردن این دارد کدام ممکن است چقدر اندازه بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار خواهید داشت مشغول هر دو نگران استرس هر روز باشد یا نباشد هر دو خیر.
به عنوان تصویر، اگر خیلی کمتر به دلیل منصفانه ماه است کدام ممکن است دچار بی خوابی شده اید، مطمئناً قابل انتساب به {کار} هر روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرسی است کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی اخیراً همراه خود آن قرار است مواجه شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به این تنظیمات را تعیین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اصلاح آنها خواهند شد به خواب بهتری برسید.
اگر بیش به دلیل منصفانه ماه است کدام ممکن است این مشکل خواب را داشته اید، انواع این علل اصولاً به دلیل مورد زودتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً قابل انتساب به {درد} قدرت هر دو آسم برونش باشد یا نباشد کدام ممکن است باعث بی خوابی قدرت خواهید داشت شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است این مسائل بهزیستی برطرف نشود، این اختلال عملکرد برطرف نمی شود. به دلیل بین بروید، {در این} بین می توانید همراه خود مشاوره با روانپزشک هر دو روان درمانگر این مسئله را رفع کنید، در نتیجه آنها خواهند شد می توانند همراه خود تجربیات پزشکی شخصی در کنار مشکلات خواب همراه خود منصفانه ابزار مطمئن مسئله خواهید داشت را رفع کنند.

شاخص ها

در مقابل سایر {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات، {علائم} بی خوابی آشکارا است
{هر} ساعت شب در گذشته به دلیل خواب دراز {کشیدن} مزمن
ساعت شب های {طولانی} بیداری
زمان خواب خواستن
معمولاً {احساس می کنید} کدام ممکن است از هر نظر نخوابیده اید
زود {بیدار} شدن، با بیرون اینکه بازهم دوباره {بخوابم}
خواب منصفانه {کار} ابتدایی هر روز برای همه شما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سلامت کل خواهید داشت اجباری است، به همین دلیل روزی تخصصی ایجاد می کند اندازه روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدت زمان بسیار طولانی خواب رضایت بخش ندارید، همه شما نیمه‌های بدن ما چه توسط می آید روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه توسط می آید بدنی را تحمل تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، به محض تفسیر این {علائم} از حداکثر، نیاز به آن قرار است را {درمان} کنید.

بیخوابی

روش های درمانی

{درمان} بی خوابی 4 مانکن ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است احتمالاً بی خوابی ویژه به ویژه بی خوابی قدرت را به مقیاس عقب دهد. در واقع به طور معمول است این روش های درمانی برای یکی از بهترین نتیجه نهایی همراه خود هم مشارکت در می تواند.

اصلاح راحت اقامت

برای راه اندازی مدیریت بی خوابی، ممکن است به طور اضافی ممکن است بخواهید راه اندازی برخی تنظیمات در داخل راحت اقامت داشته باشید، این اصلاح راحت اقامت یکی در همه اولیه گام ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان این تنظیمات شدید مشکل تر به دلیل باقیمانده هستند.

تقویت عادات خواب

اگر عادات خواب سالمی ندارید، پس نیاز به آنها خواهند شد را جدا بگذارید. ممکن است به طور اضافی بخواهید منصفانه محل کار {خاطرات} خواب تولید کنید به همان اندازه بتوانید الگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل را توجه کنید. این کتابچه حتی می تواند احتمالاً به خواهید داشت بگوید کدام ممکن است دقیقاً چه {مقدار} می خوابید. وقتی کل قسمت راه اندازی به اصلاح کرد، محل کار {خاطرات} خواهید داشت احتمالاً به خواهید داشت اطلاع دهد. خواهید داشت حتی می تواند نیاز به منصفانه ابزار روتین در گذشته به دلیل خواب را راه اندازی کنید، دقیق مشابه روزی کدام ممکن است کودک دارید، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به آنها خواهند شد را {هر} ساعت شب به رویکرد خاصی بخوابانید. امتحان کنید {هر} ساعت شب در داخل ساعت مشخصی بخوابید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است اتاق خواهید داشت سرماخوردگی، ناامیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکت است.

برای خواب بالاتر مراقب برنامه کاهش وزن شخصی باشید

شستن برنامه کاهش وزن در همه زمان ها مفهوم خوبی است، علی رغم این واقعیت که یک چیز خواهید داشت را آزار دهد. خواهید داشت نیاز به ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده مغذی می خواست بدن ما شخصی را برای مفید {ماندن} در داخل صورت خواستن اکتسابی کنید. اگر این {کار} برای خواهید داشت سرراست نخواهد بود، می توانید {به آرامی} راه اندازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه کاهش وزن تمیز کردن با آرامی تازه کنید. روز پس از روز میوه، {سبزیجات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب بیشتری بنوشید.

روال تمرین

فعالیت های ورزشی با این وجود یکی دیگر به دلیل تنظیمات راحت اقامت است کدام ممکن است احتمالاً برای عجله در داخل راحت اقامت خواهید داشت گنجانده شود. اگر به فعالیت های ورزشی رفتار ندارید، چند مورد آخر روز در داخل هفته به مدت زمان 20 {دقیقه} در داخل روز تصاویر کنید. سپس در داخل صورت آماده می توانید به دلیل خیابان نخست بروید.
صنوبر
وقتی متوجه از حداکثر کدام ممکن است بی خوابی دارید، نیاز به سلامت جسمانی شخصی را بررسی اجمالی کنید، ویژه به ویژه اگر همراه خود {درد} هر دو مسائل تنفسی در کنار باشد یا نباشد. این احتمالاً سیگنال این باشد یا نباشد کدام ممکن است اتفاق یکی دیگر در داخل جاری رخ ارائه است. هنگامی کدام ممکن است آنها خواهند شد به دلیل بین بروند، ممکن است به طور اضافی بی خوابی را به مقیاس عقب دهد، با این وجود خواهید داشت متوجه آن قرار است نخواهید شد بجز همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنید.
معامله با به دلخوری کردن های سلامت روان
مسائل جسمانی تنها واقعی انواع مسائل بهزیستی به نظر نمی رسد که باشند کدام ممکن است می توانند خواهید داشت را در داخل ساعت شب {بیدار} نگه دارند. اگر به دلیل مسائل روانی یکی دیگر مشابه ناامیدی مبارزه کردن می برید، این همان چیزی است که نیاز به به آن قرار است نیز مشاهده کنید. این احتمالاً سیگنال عامل یکی دیگر باشد یا نباشد کدام ممکن است نیاز به روانپزشک بررسی اجمالی شود.

مراقب بلعیدن هر روز کافئین شخصی باشید

علی رغم این واقعیت که به طور معمول است به کافئین خواستن دارید، بلعیدن مقدار بیش از حد از کافئین مفهوم خوبی نخواهد بود. حتی می تواند، اگر نیاز دارید بخوابید، نیاز به بلعیدن کافئین شخصی را در داخل ساعت شب {محدود} کنید. در واقع با اشاره به سایر محرک ها هم همینطور.

بلعیدن الکل را برداشتن هر دو به مقیاس عقب دهید

عادات نوشیدنی خواهید داشت ممکن است به طور اضافی هیچ تاثیری بر خواب خواهید داشت نداشته باشد یا نباشد. اگر همراه خود الکل مسئله دارید، {هر} کاری می توانید مشارکت در دهید به همان اندازه نوشیدنی های هر روز شخصی را به مقیاس عقب اطلاعات هر دو {محدود} کنید. حتی می تواند نیاز به ساعت ها در گذشته به دلیل در آستانه خواب به دلیل الکل . در نتیجه الکل احتمالاً در کنترل اختلال عملکرد در داخل چرخه خواب خواهید داشت باشد یا نباشد. این بدان معنا نخواهد بود تا زمانی که شما می توانید تایید شده به مصرف کننده نیستید، کاملا مشابه {هر} عامل یکی دیگر نیاز به با دقت بلعیدن شود.

روان درمانی

در رابطه با روان درمانی به میان می آید، چندین انتخاب برای {درمان} بی خوابی ممکن است وجود داشته باشد. اولیه مورد، {درمان} شناختی-رفتاری است کدام ممکن است {برای تغییر} عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرز در نظر گرفته شده خواهید داشت طراحی شده است. شواهدی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نمایشگاه ها این مشابه یک چیز است کدام ممکن است برای بی خوابی واقعاً کار می کند.
سایر رویکردهای روانشناختی ممکن است به طور اضافی جای می دهد تمرین استراتژی های مختلف {آرام} سازی هر دو تمرین به در وضعیت ضعیف سلامتی نحوه به مقیاس عقب سبک ها خاصی به دلیل استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برخورد مفید همراه خود آنها خواهند شد باشد یا نباشد.

دکتر فریبا معین پورساخت یک تخصص از {درمان} مشکلات خواب به دلیل دانشکده اوبربورو سوئد. این ارائه دهنده خدمات بهداشتی ساخت یک تخصص از {درمان} بی خوابی، آپنه انسدادی خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس بلند شبانه است. دکتر Moynibor حتی می تواند فارغ التحصیل دندانپزشکی به دلیل دانشکده Ume در داخل سوئد است.

چرخ دنده مخدر

داروهایی برای {درمان} بی خوابی قدرت طراحی شدند، با این وجود در همه زمان ها به دلیل آنها خواهند شد استفاده بیشتر از نمی شود. اگر ارائه دهنده خدمات بهداشتی خواهید داشت دارو های خواب آور هر دو داروهای ضد ناامیدی را تجویز تدریجی، احتمالاً به خواهید داشت خواهد اظهار داشت کدام ممکن است چه مدت زمان می توان آن قرار است ها را بی ضرر بلعیدن کرد. این توسط خودتان {نباید} تنها واقعی درمانی باشد یا نباشد کدام ممکن است برای بی خوابی شخصی نیاز دارند آن قرار است هستید، ویژه به ویژه اگر برای مدت زمان بسیار طولانی بر خواهید داشت {تأثیر} گذاشته باشد یا نباشد. لازم است کدام ممکن است با اشاره به داروهای بالقوه صحبت کنید دکتر بی خوابی هر دو همراه خود روانپزشک شخصی صحبت کنید.

اخرین حرف:

اگر به دلیل بی خوابی مبارزه کردن می برید، توصیه می کنیم همراه خود کلینیک خواب ما (orasleeping.com) نام. دکتر.. فریبا معین پور در امتداد طرف خواهید داشت برای {درمان} بی خوابی خواهید داشت.