عضو ماه سپتامبر تام کوبلر از سواری جنوب


TFE مایل است به تام کوبلر از South Riding تبریک بگوید که در ماه سپتامبر به عنوان عضو ما انتخاب شد! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او در 10 سال گذشته تنها وزنه می زد و از سایر دستگاه های ورزشی استفاده می کرد ، اما وقتی TFE South Riding باز شد بلافاصله به عضویت در آمد. تام سعی کرد به تنهایی کار کند ، اما می دانست که به راهنمایی بیشتری نیاز دارد.

نقل قول

دیدگاهتان را بنویسید