عضو اکتبر رنی لول


TFE مایل است به عضو ماه خود ، رنه لول تبریک بگوید! او که عضو هر دو سایت بود ، در سال 2018 به TFE One Loudoun و سپس در 2019 در South Riding پیوست. رنی دارای مدرک علوم فیزیک است و تقریباً 20 سال است که در آنجا فعالیت می کند. او هفت روز در هفته بین تمرینات تمرین می کند و تمرینات قدرتی می افزاید. رنی می گوید از کار روی TFE لذت می برد …

نقل قول

دیدگاهتان را بنویسید