عراق در داخل لغو روادید بازدید زمینی به عتبات عالیات تسریع تدریجی


معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت به دلیل افسران عراقی خواست در داخل اجرای وعده نخست وزیری مبنی بر لغو ویزای بازدید زمینی به عتبات عالیات تسریع کنند.

به گزارش رجانیوس، سید مجید مرحمدی روز جمعه ذکر شد: آقای (مصطفی) الکاظمی (نخست وزیر عراق) در داخل بازدید به ایران 2 موارد قول دادند تخصصی ایجاد می کند نیمه شعبان مرزها به روی زائران باز شود. بقاع متبرکه. “

وی در موضوع مشکلاتی کدام ممکن است گریبانگیر شیعیان {مشتاق} زیارت عتبات عالیات در داخل عراق می تواند باشد، ذکر شد: این اشخاص حقیقی بر مقدمه وعده عراقی ها آرزو به داشتند در داخل نیمه شعبان به عتبات عالیات مشرف شوند کدام ممکن است نخست وزیر تسلیم شدن داد. ویزای بازدید زمینی ممکن است.”

معاون امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی وزیر ملت یکپارچه داد: نمی دانیم چرا باقی مانده است این ماده به انگشت مرزبانان عراقی نرسیده است. لذا به دلیل مسئولین شایسته عراقی می خواهیم طبق قولی کدام ممکن است دانش اند، مراتب را در داخل اسرع وقت به مرزبانان اطلاع دهند.

المرحمدی خاطرنشان کرد: چون آن است جناب رئیس جمهوری ایران روز قبل در داخل مرزهای شلمچه فرمودند، هیچ مسئله هر دو مانعی برای لغو روادید به دلیل سوی ما {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب کردن {داریم} در حال حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قولی کدام ممکن است دانش اند این {کار} مشارکت در شود. افسران عراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای الکاظمی نیاز به متوجه شوند.