صفر قاچاق عمده آرد و روغن.


تاثیر مثبت تصمیم دولت مبنی بر حذف ارزهای 4200 تومانی با کاهش چشمگیر قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور مشخص شد. و قاچاق عمده آرد و روغن در چهار ماهه امسال به صفر رسیده است.

به گزارش رویال نیوز؛ مصطفی پورکاظم شایسته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اورژانس جدی دولت در چهار ماه گذشته را قاچاق و صادرات عنوان کرد و گفت: اجرای طرح یارانه تصمیمی درست و به نفع جامعه بود. نیازهای مردم و کالاهای اساسی نیازهایی که امروزه در عرصه بین الملل به سختی برآورده می شود در نظر گرفته شده است.

کاهش 50 درصدی قاچاق

اشاره به اجرای طرح تبلیغاتی یارانه ها و لغو ارزهای خاص. وی افزود: در نتیجه برخورد با قاچاق عمومی در اولویت قرار گرفته است تا به جایگاه محکمی در این بخش دست یابد. و با اقدامات انجام شده توانستیم در ابتدا کاهش 50 درصدی را تجربه کنیم.

شیشته با اشاره به اینکه مدیریت قاچاق سوخت می تواند وظیفه بزرگی برای کشور باشد، خاطرنشان کرد: با کمک سامانه ما می توانیم با یک تا دو میلیارد دلار به دولت ها کمک کنیم و قاچاق را کاهش دهیم.

معاون مبارزه با قاچاق انسان و ارز ادامه طرح موانع قاچاق را ادامه داد و گفت: با تغییرات قیمت ارز تفاوت زیادی ایجاد کرد. قیمت محصولات در بازارهای داخلی و بین المللی قاچاق نیز در حال افزایش است. و می توان اجرای طرح را بی اثر کرد.

گفت: وقتی تعادل اقتصادی حاصل شود ما می توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم. همانطور که از قاچاق مایحتاج عمومی کاسته ایم. (کالاهای اساسی) و به عنوان مثال روغن و آرد دیگر به مقدار زیاد صادر نخواهد شد.

مبارزه کارشناسان با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم.

با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم با نگاه کارشناسان با محوریت اجرا و تحقق مأموریت پیگیری می شود، شعیشته تصریح کرد: در این مدت جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر دو ماه یکبار با رئیس جمهور و با عنایت خاص او برگزار شد. که یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است.

این مقام مسئول ادامه داد: در مبارزه با قاچاق کالا و ارز. این سازمان بر جرایم سازمان یافته تمرکز کرده است. این به این دلیل است که ارزیابی اقدامات گذشته نیز نشان می دهد که ما باید از موارد جزئی و موارد کوچکتر به موارد بزرگتر تغییر مکان دهیم. جرایم بزرگ و جنایات انجام شده مربوط به کالاها و صنایع مختلف، وجود دارد و قاچاق کالا.

انتشار شیوه های هماهنگی سرویس مخفی در مقابله با قاچاق به زودی

وی گفت: در این راستا دستورالعمل هماهنگی و ارتقای توان اداری و عملیاتی دستگاه های بازپرسی در برخورد با قاچاق سیستمی در جلسه ای با حضور رئیس جمهور تصویب شد که به زودی اعلام می شود.

شایسته گفت: رئیس جمهور با شناسایی منابع پولشویی بر روی اجرای ساختار جدیدی برای مبارزه با قاچاق کالا تمرکز کرد، زیرا عملیات بر روی منابع پولی و مالی قاچاق می تواند مانعی برای ورود به این پدیده ایجاد کند.

معاون حقوقی ستاد هماهنگی و مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: طبق آمار سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد می شود. و این منبع مالی فشار زیادی به بازار ارز وارد می کند. زیرا ارز مورد نیاز از بازار داخلی و بخشی می آید مشکل و گرانی این بخش ناشی از قاچاق است.

وی تاکید می کند: به این ترتیب سازمان های کلیدی اطلاعاتی بر منابع مالی و مالی تمرکز می کنند. و از همان ابتدا جلوی این پدیده را خواهیم گرفت.