صحبت آزاد زنی کدام ممکن است حرف نمی زند آزاد است!


حسین شریعتمداری، مدیرعامل کیهان کسب اطلاعات در مورد شنیده ها ای مبنی بر هزینه مربوطه ۸۰۰ میلیون تومانی بازدید رئیس جمهور به استان البرز، ذکر شد: هزینه مربوطه این بازدید شدید تا حد زیادی به همین دلیل مبلغ اشاره کردن شده در داخل نوع است!

به گزارش رجانیوز، حسین شریعتمداری، مدیرعامل کیهان کسب اطلاعات در مورد شنیده ها ای مبنی بر هزینه مربوطه ۸۰۰ میلیون تومانی بازدید رئیس جمهور به استان البرز ذکر شد: هزینه مربوطه این بازدید شدید تا حد زیادی به همین دلیل مبلغ اشاره کردن شده در داخل نوع است! فریلنسرهایی کدام ممکن است مجانی حرف نمی زنند! شریعتمداری در داخل منطقی سازی تذکر شخصی ذکر شد: آقای رئیسی چون آن است همه شما شاهد بوده اند همراه خود مترو به کرج رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای صرف صبحانه میهمان {دانشجویان} دانشکده خوارزمی کرج بوده اند به همین دلیل نیاز به محل قرار ربودن 800 میلیون تومان را در داخل جای یکی دیگر جستجو در کرد. .

وی افزود: این مبلغ دستمزد مریدان داخل آمریکا برای نشر اکاذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده ها پراکنی علیه حرکت مردم رئیس جمهور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه ها کدام ممکن است هزینه مربوطه مردم، مقرون به صرفه هر دو کم سفرهای آقای رئیسی چقدر برای دشمن تمام شده است! به این آماده سازی دشمن نیاز به آثار جانبخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {غم انگیز} {حرکت} رئیس جمهور مد را مخدوش تنبل، در نتیجه رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام رئیس جمهور تمام دردسر آنها خواهند شد برای راه اندازی شد غرب شناخته شده به عنوان الگوی مناسب را سوزانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بین برده است.

شریعتمداری ذکر شد: برای قطعی است کدام ممکن است معامله با این {حرکت} الهی برخاسته به همین دلیل محتوای متنی معارف اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هزینه مربوطه سنگینی برای دشمن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 میلیون تومان یک چیز جز حقوق مزدوران داخل آنها خواهند شد نخواهد بود. مشابه هایی کدام ممکن است نتانیاهو به همین دلیل آنها خواهند شد شناخته شده به عنوان غیر زمینی ترین دارایی اسرائیل یاد کرد در داخل ایران است.

پس به همین دلیل شکست قیام آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل در داخل 12 ماه 1988 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری فریب خوردگان این توطئه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه رسما معرفی شد کدام ممکن است آمریکا 400 میلیون دلار آمریکا برای کشاندن اختلاف به همین دلیل جاده ها به دنیای آنلاین ما اختصاص داده شده شده است. وی نیازمند این شد کدام ممکن است اکنون ورزش تمیز کردن با دنیای آنلاین ما منتقل کنند در نتیجه {نمی توانند} در داخل جاده باشند. همانطور که صحبت می کنیم شاهد هستیم کدام ممکن است همین گروه مزدور توسط آنلاین های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مطبوعات علیه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت برخاسته به همین دلیل آن خواهد شد به شایعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ گفتن پراکنی می پردازند.