تعیین 1323 ناخوشایند جدیدترین عروق کرونر / 72 نفر نه فوت کردند


به گزارش قلب روابط عادی وزارت بهداشت، عصر قبلی ۷۲ نفر بر تأثیر {بیماری} عروق کرونر در داخل ملت جان باختند.

به گزارش رجانیوز، به دلیل دیروز به همان اندازه در لحظه 28 اسفند ماه 93 بر مقدمه معیارهای تشخیصی بسته شدن، 1323 ناخوشایند جدیدترین رنج بردن از کووید 19 در داخل ملت تعیین شد کدام ممکن است به دلیل این انواع 319 نفر در داخل بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در داخل ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر رسید.

در داخل 24 ساعت قبلی، 72 ناخوشایند رنج بردن از کووید 19 جان شخصی را به دلیل بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این {بیماری} به 139 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 550 نفر رسید.

تا این مرحله 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 817 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 172 نفر به دلیل مبتلایان، {بهبود یافته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به دلیل بیمارستان ها ترخیص شدند.

2 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 82 ناخوشایند رنج بردن از کووید 19 در داخل فاز‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

تا این مرحله 48 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 669 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 387 آزمایش تشخیصی کووید 19 در داخل ملت پایان یافته است.

{در حال حاضر} 29 کلان شهر صورتی، 126 کلان شهر نارنجی، 278 کلان شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 کلان شهر آبی هستند.