شماره 1 بانک ملی در تسویه وام ازدواج / پرداخت 10.6 میلیارد در 5 ماه


بر اساس یک بررسی آماری، بانک ملی ایران در پنج ماهه نخست امسال 10 هزار و 5777 میلیارد مؤسسه زناشویی پرداخت کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال 1400 1064 میلیارد و نسبت به پنج ماهه سال 2019 بیش از 2.5 برابر افزایش داشته است.