شخصیت خود را با دکتر بکشید اندرو هوبرمن – GABRIELLE REECE


به کل قسمت گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

نمایش امروز توسط دکتر عصب شناس استنفورد است. اندرو هوبرمن. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او مانند یک اسکیت بورد بدون جهت ، و بله – حتی این شلوار هوشمند در تلاش است تا کار را بفهمد ، تعادل زندگی را دوست دارد. دکتر. هوبرمن در توضیح مفاهیم پیچیده زبان هر مرد کار شگفت انگیزی انجام می دهد. او مهمان است و من مجبور می شوم آن را دوباره تکرار کنم تا در مورد ما انسان ها و پاسخ هایمان صحبت کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید