سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت در دولت روحانی یکی از سه دولت احمدی نژاد است.


گروه اقتصادی – رجا نیوز: اگرچه دولت قبل تأثیر چشمگیر برجام بر جذب سرمایه خارجی را به طور گسترده منتشر کرده بود. به ویژه در بخش نفت و گاز. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان سرمایه جذب شده در قالب فروش سریالی در دولت روحانی حتی در سال های تحریم بسیار کمتر از دولت احمدی نژاد بوده است.

رجانیوز به نقل از ایرنا، بر اساس گزارش های بانک مرکزی در هشت سال گذشته دولت است. مجموع سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز 5.5 میلیارد دلار است.

هر چند در طول هشت سال دولت نهم و دهم سرمایه گذاری 16.7 میلیارد دلاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب فروش مشترک صورت گرفته است. که سه برابر تعداد جذب شده توسط دولت قبل است.

علاوه بر این، دولت قبل در سال ۱۳۹۸ توانست تنها ۳۵ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز به صورت فروش سریال جذب کند. که کاهش قابل توجهی در این زمینه محسوب می شود.

رکورد بهترین سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز در قالب فروش مشترک مربوط به سال 1390 در دولت دهم و در اوج تحریم ها است که دولت تقریبا 3.5 هزار کانال سرمایه گذاری خارجی را مدیریت کرد. میلیون دلار. صنعت نفت و گاز کشور است

دولت دهم در سه سال گذشته 9.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت جذب کرده است. دولت قبلی در سال های آینده سرمایه گذاری های هنگفتی برداشت کرد. با افتتاح پروژه های نفت و گاز بیایید. و البته آن پروژه ها به نام خودشان هستند.

در طول سه سال گذشته فعالیت دولت اخیر تنها 470 میلیون دلار سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت جذب کرده است. این نشان دهنده کارایی 5 درصدی سه سال گذشته دولت در 10 است!

فاجعه سقوط سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز به صورت فروش سریالی در دولت قبل، گریبان دولت آیت الله رئیسی را گرفته است که در ابتدای کار با کمبود گاز و گاز مواجه شد. پیامدهایی مانند قطعی برق در سراسر کشور.

سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت در دولت روحانی یکی از سه دولت احمدی نژاد است.

در دولت سیزدهم شاهد توسعه میادین مشترک نفت و گاز و عقد قراردادها و تفاهم نامه ها برای پروژه های جدید به ارزش 80 میلیارد دلار تا به امروز بوده ایم.

این قراردادها به شرح زیر است:

بیش از 50 قرارداد و تفاهم نامه به ارزش نزدیک به 33 میلیارد دلار منعقد شد. با اقدامات مهمی مانند توسعه میادین مشترک نفت و گاز جمع آوری گازهای آتشین توسعه زنجیره ارزش پالایشگاه و همچنین استفاده توان شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان داخلی

هدف از تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان آزادگان افزایش تولید نفت خام به 570 هزار بشکه در روز با سرمایه گذاری 7 میلیارد دلاری است که از سال دوم تولید را افزایش می دهد.

قراردادها و تفاهم نامه هایی برای سه میدان نفتی با شرکت های روسی به ارزش تقریبی 4850 میلیون دلار منعقد کرد.

انعقاد قرارداد و شروع به مدیریت میدان مشترک نفتی سهراب در استان خوزستان.

انعقاد قرارداد توسعه میدان نفتی پارس جنوبی

اجرای طرح تولید اولیه از فاز 11 پارس جنوبی به میزان 11 میلیون مترمکعب در روز تا زمستان 1401.

راه اندازی دکل حفاری و آغاز عملیات حفاری در میدان مشترک گازی بلال برای اولین بار در دولت سیزدهم.

خلاصه برنامه های توسعه و تولید نفت و گاز از میدان مشترک آرش

امضای بزرگترین تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت با گازپروم روسیه به مبلغ 40 میلیارد دلار نیز در دولت سیزدهم با موفقیت همراه بود.