سرلشکر سلامی: به ترحم شهدا بسنده {نمی کنیم} کاملا انتقام می گیریم/ {اجازه} دهید صهیونیست ها جلوی شرارت شخصی را بگیرند.


به گزارش رجانیوس به نقل به همین دلیل فارس، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی {ظهر} بلافاصله همراه خود گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهید محمد حسن کوشیشی گفت: خوزستان نگین معقول ایران اسلامی در داخل دوران حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد دزفول است. شناخته شده به عنوان پایتخت از دوام در داخل اردن.

وی افزود: همین جا شهر است کدام ممکن است افراد آن خواهد شد {زیر} موشک های دشمن ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان شخصی را همراه خود فداکاری به جبهه فرستادند.

فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شد: کلان شهر {زیر} باران شومینه دشمن ویران شد با این وجود افراد همراه خود آرامش خاطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلداری {در شهر} ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل سربازان جاده مقدم حمایت کردند.

وی همراه خود خاص اینکه افراد دزفول در داخل مبارزه مسکن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مسکن جنگیدند، یکپارچه داد: ثمره این از دوام بلافاصله ایران است، وارد قرن جدیدی شده ایم، قرن فروپاشی نیروهای خبیث دشمنان.

سلامی ذکر شد: از دوام در داخل سطح خاصی برای مقطع خاصی نباید باشد، کاملا طولانی شدن خوب گردش است. این واقعیتی است کدام ممکن است همراه خود امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان اولیای خدا در داخل امت جاری شد.

وی ذکر شد: ملت ایران پس به همین دلیل هشت 12 ماه از دوام، 12 ماه‌ها تحریم دشمن، حمله ها روانی، تروریسم، عملیات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای، همراه خود منطق عظیم از دوام {پاسخ} داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان دشمنان عظیم را به همین دلیل فوت درآورد.

سلامی افزود: در داخل روزهای جدیدترین شاهد بودیم کدام ممکن است کاخ سفید دانستن درباره ایران اسلامی مشاوره است کدام ممکن است پوشش تحریم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران را قدرتمند‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی‌تر به همین دلیل قبلی کرده است.

فرمود: وقتی دشمن به همین دلیل فضیلتی صحبت می تنبل، این مزیت تعداد انگشت شماری برابر آن خواهد شد یک چیز است کدام ممکن است مشاوره می تواند. تحریک کردن نوک آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن غرب سالهاست کدام ممکن است ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً سرعت بالا گرفته است.

فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود خاص اینکه قرن های قبلی قرن اسارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردگی غربی ها محسوب می شد، تصریح کرد:

سردار سلامی ذکر شد: قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیای جدیدترین، جغرافیای {طلوع} اسلام، بهبود مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای سرزمین های اسلامی اشغال شده مشتاق در مورد متجاوزان غیرمسلمان به طور قابل توجهی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست ها است.

وی همراه خود خاص اینکه ما انگشت تمیز کردن با سمت غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق دراز نکردیم، ذکر شد: مسلمانان امکانات را به انگشت گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون پرچم از دوام بالاست.

سلامی {به هر} کجای دنیا کدام ممکن است مورد توجه قرار گرفت کنیم آثار جنایات نیروهای شیطانی را می بینیم، ذکر شد: 12 ماه هاست کدام ممکن است شاهد مبارزه، آوارگی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران اتمی افراد در گذشته به همین دلیل قرار است به آنها بروند بوده ایم، با این وجود شاهد نابودی قرار است به آنها بروند نیز خواهیم بود. “

فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوع محاسبات غلط صهیونیست ها ذکر شد: به قرار است به آنها بروند هشدار می دهیم انگشت به همین دلیل کارهای شیطانی شخصی بردارند وگرنه این روزنه های کودک دنیا به روی قرار است به آنها بروند معامله بسته می تواند.

باشد که می تواند یک باشد پیام شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {واقعی} است

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: ما برای کمتر از شهدای شخصی تشییع نمی‌کنیم، کاملا انتقام می‌گیریم. این پیام ها شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {واقعی} هستند.

سلامی خاطرنشان کرد: دشمنان می توانند خطاها شخصی را تکرار کنند با این وجود ما به قرار است به آنها بروند می گوییم هرکس به همین دلیل حوادث عبرت نگیرد نیاز به همه چیز دوباره قرار است به آنها بروند را {امتحان} تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر می خواهند سبک تلخ انتقام را همه چیز دوباره بچشند نیاز به همه چیز دوباره نامناسب شخصی را تکرار کنند.

وی ذکر شد: ما قول می دهیم کدام ممکن است {اجازه} ندهیم دشمنان ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز ملت ایران را خطر کنند.

کوسه خوب سلیمانی نه بود

فرمانده همه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همراه خود خاص اینکه بلافاصله در داخل همین جا ترکیبی شدیم به همان اندازه به همین دلیل یک paceetter عظیم کدام ممکن است نمونه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر جهاد بود تجلیل کنیم، افزود: ایشان در داخل سکوت بیرون از در می رفتند.

سلامی ذکر شد: وی 41 12 ماه لباس مجلسی جهادی بر تن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی های سنگینی را بر عهده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهبران کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برجسته} سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

وی افزود: او می رود کاری به {میز} ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در داخل پایین بود. دیگری به همین دلیل سلیمانی ها در داخل کپک شخص خاص به تماس گرفتن محمد حسن کوشاجی بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، اجتماع سربازان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بزرگداشت} سردار شهید «محمد حسن کوشی» صبح بلافاصله همراه خود حضور مسئولان لشکری ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری در داخل محله سرالله الحسینیه دزفول برگزار شد.

سردار سرتیپ کوساشی (پارساکیان) سرپرست گروه سنجش نیروی زمینی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) بود کدام ممکن است 12 ماه قبلی بر تأثیر {بیماری} دروانی را وداع ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یاران شهیدش اتصال. وی در داخل دوران حفاظت مقدس جانشین فرمانده لشکر هفت ولی عصر بود.