ساعات کاری شنبه 7 الی 13:30 می باشد.


رجانیوز، سخنگوی دولت از تغییر ساعت کاری از 21 خرداد به 3 شهریور ماه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران ساعت 7 صبح تا 13:30 ساعت کاری تمامی ادارات است.

علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت. وی در گفتگو با خبرنگاران درباره بهبود ساعات کاری در روزهای گرم گفت: بر اساس مصوبه امروز هیئت دولت، ساعت کار کلیه بخش ها از 12 ژوئن تا 23 شهریور ساعت 7 صبح و 13 بعد از ظهر می باشد.” روی 30 دقیقه تنظیم شده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پیش از این گفته بود تغییر ساعت اداری باعث کاهش چشمگیر مصرف برق این اداره در ساعات اوج مصرف می شود. به خصوص بخش خانوار

به تصمیمات دولتی که سازمان ها را ملزم می کند مراجعه کنید کاهش 30 درصدی مصرف در ساعات اداری و کاهش مصرف 60 درصدی در ساعات غیر اداری. وزیر نیرو گفت این دستگاه از هفته آینده به کنتور و مصرف هوشمند مجهز می شود. پیگیری و گزارش خواهد شد.» کار آنها به صورت دوره ای اعلام خواهد شد.