سازمان اطلاعات سپاه: همکاری با CLOZAP ممنوع است.


هرگونه همکاری با موسسه کلوزآپ (گلخانه) ممنوع است.

رجانیوز به نقل از دفاع پرس، سازمان اطلاعات سپاه در اطلاعیه خود هرگونه همکاری با نهاد نزدیک (خانه سبز) را ممنوع اعلام کرده است.

جهت اطلاع عموم هنرمندان. به ویژه تهیه کنندگان مستند محترم. که یک موسسه آموزشی “کلوزآپ” در این مستند کار می کند این یک نهاد صهیونیستی است که با حمایت مادی و معنوی رژیم اسرائیل فعالیت می کند.

این مجموعه که پیش از این با نام «خانه سبز» فعالیت می کرد، به دلیل افشای حامیان خود در پشت پرده و برای جلوگیری از حساسیت در کشورهای مسلمان، مکان ثبت شده خود را از تل آویو به بروکسل منتقل کرده است.

بنابراین ارتباط و همکاری ایرانیان با نهادهای صهیونیستی ممنوع است. و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران این کار از طریق قوه قضاییه قابل انجام است.