زیباترین جملات کوتاه مثبت و الهام بخش برای زندگی.


نقل قول های کوتاه مثبت و الهام بخش
نقل قول های کوتاه مثبت و الهام بخش

بهترین مجموعه کلمات الهام بخش و قدرتمند به موفقیت در زندگی و رسیدن به اهداف و رویاها

***

مرد موفقیت آمیز از اشتباهات درس بگیرید و دوباره آنها را انجام دهید. تلاش او انجام داد
“دیل کارنگی”

******

شما نمی توانید همیشه انگیزه داشته باشید.
پس باید سازگار باشد!

******

سعی کنید با ترس از دست دادن روبرو شوید. انگیزه تبدیل!

******

سختی مسیر این بدان معنا نیست که مقصد نمی تواند زیبا باشد!

******

تنها راه داشتن دوستان خوب این است که دوستان خوب باشیم.

******

فقط به این دلیل که نمی توانید به اندازه کافی صبر کنید تا بیشتر به دست آورید، به کمتر راضی نشوید!

******

تو خیلی شجاع شما آن را شروع کنید
شما آنقدر قوی هستید که بتوانید ادامه دهید.
پس به اندازه کافی لیاقتش را دارید که آن را بدست آورید.

******

اگر فکر می کنید لیاقت بیشتری دارید
آن را در حال حاضر
پس به خودت نشون بده لیاقتت چیه

******

شاید آسان نباشد، اما ارزشش را دارد.
شاید سخت باشد اما ارزشش را دارد.

******

شما شجاع تر از آنچه فکر می کنید هستید
قوی تر از چیزی که به نظر میرسی
و شما باهوش تر از آنچه فکر می کنید هستید!

******

کلمات الهام بخش که سنگین و زیبا هستند
کلمات سنگین و پر معنی

اجازه نده کسی به شما بگوید که نمی توانید کاری انجام دهید.

******

شما فقط با حصاری که خودتان کشیده اید محدود شده اید!

******

زندگی از لحظه ای که تصمیم جدید درست بگیرید و به آن پایبند باشید، تغییر خواهید کرد.

******

از استانداردهای بالای خود پشیمان نشوید!
کسی که واقعاً می خواهد در زندگی شما باشد. آنها باید به استاندارد شما افزایش یابد!

******

یک روز به گذشته نگاه می کنی و متوجه می شوی که همه نگرانی هایت مهم نبودند!

******

اگر رویای تو در دل شما ترس ایجاد نمی کند. پس نباید آنقدر بزرگ باشد!

******

یک فرد موفق کسی است که بتواند از آجرهای پرتاب شده توسط دیگران برای ساختن یک پایه محکم استفاده کند.
“دیوید برینکلی”

******

من به تنهایی نمی توانم دنیا را تغییر دهم.
اما پرتاب سنگ به داخل آب امواج زیادی ایجاد می کند.

******

سرنوشت یک نفر شما را به تنها کسی تبدیل می کند که تصمیم می گیرد باشید.

******

وقتی رویای یک میلیون دلاری دارید خودت را به دو هزار فکر محدود نکن!

******

با ذهن بد، نمی توانید ثروتمند چی!

******

رویاهای خود را بسازید وگرنه شخص دیگری از شما برای ساختن رویاهایتان استفاده خواهد کرد.

******

مهم نیست چقدر خوب باشی، افرادی هستند که تو را دوست ندارند! این بخشی از زندگی است!

******

شما نمی توانید از اقیانوس عبور کنید تا زمانی که ساحل از دید شما خارج شود!