زن در جهان مردان با مدیرعامل مزرعه Belcampo آنیا فرنالد – GABRIELLE REECE


به کل قسمت گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac

مهمان امروز آنیا فرنالد ، بنیانگذار برجسته بلکامپو است. او سفر شخصی خود را از یک پنیر ساز ، یک کارآفرین ، یک مادر مجرد و سفری کم سفر به اشتراک می گذارد. اشتیاق و اعتقادات بی وقفه او مسری است و او روی انجام کارها به روشی که شما متوجه می شوید تمرکز می کند ، زیرا این امر باعث می شود او فرصت پیدا نکردن رقابت را داشته باشد. با حرکت به جلو و نگاهی به روش های درست و غلط انجام دادن آن در بقالی و خواربارفروشی ، آنیا نمونه درخشانی است از امید به آینده. خوش بگذره!

دیدگاهتان را بنویسید