زمان بندی فقط برای قرص کووید Merck تعیین شده است: اگر نتیجه خیلی دیر شد یا آزمایش برای شما در دسترس نبود ، یک فرد بیمار می تواند به راحتی این پنجره کلیدی را برای عفونت زودهنگام از دست بدهد – با توجه به این که مولنوپیراویر “در بیماران هیچ تاثیری ندارد. آنها در بیمارستان هستند “


ارائه شده توسط shalalah
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید